TrainingSubsidie

Gesprekstechnieken voor engineers

Met enige regelmaat worden engineers betrokken bij klantgesprekken, om de klant meer technisch inhoudelijk te kunnen adviseren. Wanneer deze gesprekken goed verlopen, dan vergroot dit het vertrouwen en helpt het (onderliggende) problematieken eerder aan het licht te brengen. De engineer weet namelijk dezelfde taal als de klant te spreken en mee te denken. Dit draagt bij aan een duurzaam fundament van de klantrelatie. De bedrijfsinterne training Gesprekstechnieken voor engineers helpt u als engineer een betere gesprekspartner te worden en zo de positie als adviseur te versterken.

Tijdens deze gespreksvaardigheidstraining zijn eigen praktijksituaties het uitgangspunt. Met ‘vertrouwen’ als uitgangspunt komen ook het onderhandelen en de conversie tot opdrachten aan de orde.

Dit levert de training Gesprekstechnieken voor engineers u op

Deze training helpt u als engineer het klantvertrouwen en daarmee de continuïteit van de relatie te versterken. U leert bovendien:

 • de taal te spreken van (eind)beslissers;
 • gespreksinstrumenten om vertrouwen te vestigen;
 • onderhandelingstechnieken;
 • de leiding te behouden in een gesprek;
 • de interesse van uw gesprekspartner(s) te behouden;
 • tegenwicht te bieden aan prijsdruk;
 • te werken volgens diverse marketingprincipes.

Voor wie is deze training gesprekstechnieken bedoeld?

Engineers die regelmatig contact hebben met de klant, waarbij niet alleen technisch inhoudelijke maar ook persoonsgerichte vaardigheden van groot belang zijn.

Niveau van de training

HBO of MBO met bedrijfservaring

Duur

In overleg met u te bepalen

Bewijs van deelname

Na afloop van de training ontvangt u een bewijs van deelname.

Deze training over gesprekstechnieken heeft als doel het klantvertrouwen duurzaam te versterken, met de volgende opbouw en onderwerpen:

Ter voorbereiding

U ontvangt voor aanvang van de training een vragenlijst met betrekking tot uw eigen praktijksituatie. Op basis daarvan wordt de focus van de trainingsdagen gestalte gegeven.

Programma en inhoud

 

Dag 1: de basisvaardigheden

 • bespreken van praktijkgevallen en individuele wensen;
 • het verschil maken met andere aanbieders;
 • contactkwaliteit;
 • omgaan met de beslisgroep (DMU);
 • voorwaarden voor wederzijds vertrouwen;
 • gespreksinstrumenten voor het vestigen van vertrouwen;
 • de leiding van het gesprek houden;
 • interesse krijgen;
 • oefeningen.

Dag 2:  conversie in de praktijk

 • evaluatie van toepassing in de praktijk;
 • het effectieve voorstel voor het bieden van hulp;
 • de gevoelige snaar;
 • onderhandelen op basis van vertrouwen;
 • omgaan met prijsbezwaren.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om deze cursus bedrijfsintern te organiseren?

Aanpak

We komen vrijblijvend bij u op bezoek, zodat we een goed beeld krijgen van uw organisatie, de doelgroep en uw doelstellingen.

Kwaliteit

Een goede afstemming op uw bedrijfsspecifieke situatie en de inzet van zeer ervaren docenten die hun sporen in de praktijk hebben verdiend. Mikrocentrum is CEDEO-erkend.

Prijs

Het organiseren van een bedrijfsinterne cursus voor meerdere personen levert vaak een interessant prijsvoordeel op.

Resultaat

Uiteindelijk telt het resultaat. Onze persoonlijke en flexibele aanpak, de praktijkgerichte aanpak en bovenal onze ervaren en specialistische docenten dragen bij aan dit succes.

Neem voor meer informatie contact op met:
Sandra Böttcher, s.bottcher@mikrocentrum.nl of telefonisch via +31 (0)6 53 66 91 76
Deze cursus wordt uitsluitend bedrijfsintern georganiseerd.