CursusSubsidie

Condition Based Maintenance

Een moderne manier van onderhoudsmanagement

Veel bedrijven plegen onderhoud aan het machinepark volgens de correctieve of preventieve onderhoudsmethodiek. Dit betekent dat onderhoud pas wordt uitgevoerd bij een storing, defect of in lijn met het onderhoudsplan van de leverancier. Wat als u op basis van data het onderhoud kunt voorspellen? Predictief onderhoud helpt u te voorkomen dat dure onderdelen worden vervangen voor deze daadwerkelijk versleten zijn, dat productielijnen onnodig worden stilgelegd of dat er hoge sleutel- of opstartkosten worden gemaakt. De cursus Condition Based Maintenance maakt u wegwijs in de wereld van predictief onderhoud. 

Dit levert de cursus Condition Based Maintenance u op

Condition Based Maintenance (CBM) gaat uit van dat er pas onderhoud wordt uitgevoerd als de kritische onderdelen zodanig zijn versleten dat de kans op falen, afkeur of stilstand de norm heeft overschreden. U leert kritische slijtdelen te benoemen, de benodigde metingen uit te voeren, de verkregen data op een juiste manier te interpreteren en toekomstig faalgedrag van machines of productielijnen te voorspellen. Deze data helpt u bovendien te bepalen welke onderdelen voorradig dienen te zijn en welke niet. Ten slotte leert u hoe u de bedrijfscultuur inricht om met CBM aan het werk te gaan.

Voor wie is deze cursus over predictief onderhoud bedoeld?

Deze cursus is bedoeld voor onderhoudsmanagers, werkvoorbereiders in het onderhoud, onderhoudsmonteurs en iedereen die vanuit zijn (toekomstige) functie regelmatig met onderhoud te maken krijgt.

Niveau van de cursus

HBO

Duur

3 dagbijeenkomsten van 9.00 uur tot 16.00 uur, 1x per week.

Getuigschrift

Na afloop van de cursus ontvangt u een bewijs van deelname.

Lesmateriaal

Een uitgebreide syllabus en een online leeromgeving. In de online leeromgeving vindt u voorafgaand aan de lessen oefeningen en opdrachten. Dit vergt ongeveer 2 uur per week aan voorbereiding. U kunt tijdens de gehele cursus communiceren met de docent en vragen stellen. Door deze manier van leren is er tijdens de lesdagen meer ruimte voor groepswerk en discussies wat het geheel intensiever en effectiever maakt.

Tijdens de cursus Condition Based Maintenance komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • introductie van Condition Based Maintenance technieken;
  • basiskennis van olie analyse;
  • basiskennis trillingsmetingen;
  • basiskennis thermografie;
  • probleemanalyse van technische systemen;
  • implementatie van Condition Based Maintenance technieken;
  • implementatie van Condition Based Maintenance systemen in het bedrijf.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om deze cursus bedrijfsintern te organiseren?

Aanpak

We komen vrijblijvend bij u op bezoek, zodat we een goed beeld krijgen van uw organisatie, de doelgroep en uw doelstellingen.

Kwaliteit

Een goede afstemming op uw bedrijfsspecifieke situatie en de inzet van zeer ervaren docenten die hun sporen in de praktijk hebben verdiend. Mikrocentrum is CEDEO-erkend.

Prijs

Het organiseren van een bedrijfsinterne cursus voor meerdere personen levert vaak een interessant prijsvoordeel op.

Resultaat

Uiteindelijk telt het resultaat. Onze persoonlijke en flexibele aanpak, de praktijkgerichte aanpak en bovenal onze ervaren en specialistische docenten dragen bij aan dit succes.

Neem voor meer informatie contact op met:
Sandra Böttcher, s.bottcher@mikrocentrum.nl of telefonisch via +31 (0)6 53 66 91 76
Deze cursus wordt uitsluitend bedrijfsintern georganiseerd.

Mikrocentrum werkt met all-in-prijzen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W. en inclusief lesmateriaal en arrangementskosten.

Leden van het Mikrocentrum High Tech Platform ontvangen 10% korting op de cursusprijs.

Het dag arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee, water en een uitgebreide lunch en fris na de middag.
Het middag-avond arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee, water en een avondmaaltijd inclusief drankje.
Het avond arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee en water.