CursusSubsidie

Onderhoud, veiligheid en wet

Veel bedrijven zijn niet of onvoldoende op de hoogte van de huidige wet en regelgeving ten aanzien van  het onderhoud en beheer van machines en andere technische installaties. Dit geldt met name voor de Europese regelgeving. Wat men vaak niet weet is dat Europese richtlijnen niet vrijblijvend zijn, maar dat toepassing ervan wettelijk verplichting is, omdat zij zijn opgenomen in nationale wetgeving van elke EU-lidstaat. De inspanningen van de overheid zijn de laatste tijd vooral gericht op het uitoefenen van toezicht of bedrijven zich houden aan de geldende wet- en regelgeving.

De cursus "Onderhoud, veiligheid en wet" geeft inzicht in Europese regelgeving op het gebied van inspectie, keuring en onderhoud van machines en andere industriële installaties. Tijdens de inleiding van deze cursus wordt er ook kort ingegaan op de diverse EU productrichtlijnen en EU sociale richtlijnen. Met deze cursus heeft uw bedrijf een compleet overzicht en de handvatten in huis om direct aan de slag te gaan en te voldoen aan diverse EU-richtlijnen. 

Dit levert de cursus "Onderhoud, veiligheid en wet" u op

Deze cursus geeft op hoofdlijnen inzicht in de voornaamste wettelijke regels rondom inspectie, keuring en onderhoud van machines en andere industriële installaties, voortvloeiende uit de Arbo-wetgeving, de Warenwet en bepaalde EN-normen. Daarnaast worden de eisen behandeld gerelateerd aan de Milieuwetgeving (koel- en stookinstallaties). Gezien de omvang van de lesstof overleggen we vooraf welke onderwerpen mogelijk bij uw bedrijf meer prioriteit vragen.

Voor wie is deze cursus bedoeld?

De cursus Onderhoud, veiligheid en wet is bedoeld voor installatiebeheerders, verantwoordelijke in productie en onderhoud, maintenance engineers en werkvoorbereiders in het onderhoud.

Niveau van de cursus

MBO-niveau, enige bedrijfskundige kennis, inzicht of achtergrond in onderhoudstrajecten is een pré.

Tijdens de tweedaagse cursus "Onderhoud, veiligheid en wet" komen de volgende onderwerpen aan bod:

Dag 1
 • Europese productrichtlijnen/ normen.
 • Europese sociale richtlijnen/ normen.
 • Machinerichtlijn/WBM en CE-markering.
 • Gevolgen van (onderhouds-) aanpassingen CE machines.
 • Arbeidsomstandighedenwet, Arbobesluit en Arboregelingen.
 • Richtlijn Arbeidsmiddelen en gevolgen voor werkgever/ -nemer.
 • Gevolgen (onderhouds-) aanpassing van bestaande machines.
 • Bouwbesluit en het belang van V&G plannen bij bouwactiviteiten.
Dag 2
 • Risicobehoordeling van machines en arbeidsmiddelen.
 • Risicoreductie en het belang van LoToTo en werkvergunningen.
 • Uitvoeren van een taakrisicoanalyse (TRA of LMRA).
 • Inspectie en keuring van hijs- en hefwerktuigen.
 • Inspectie en keuring van mobiele arbeidsmiddelen.
 • Uitleg Richtlijn Drukapparatuur (PED) en onderhoud.
 • Uitleg ATEX Richtlijnen en Onderhoudsactiviteiten.
 • Inspectie en onderhoud van stookinstallaties (SCIOS).
 • Wet milieubeheer, CFK besluit, STEK en onderhoud.
 • Elektrische veiligheid volgens NEN3140.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om deze cursus bedrijfsintern te organiseren?

Aanpak

We komen vrijblijvend bij u op bezoek, zodat we een goed beeld krijgen van uw organisatie, de doelgroep en uw doelstellingen.

Kwaliteit

Een goede afstemming op uw bedrijfsspecifieke situatie en de inzet van zeer ervaren docenten die hun sporen in de praktijk hebben verdiend. Mikrocentrum is CEDEO-erkend.

Prijs

Het organiseren van een bedrijfsinterne cursus voor meerdere personen levert vaak een interessant prijsvoordeel op.

Resultaat

Uiteindelijk telt het resultaat. Onze persoonlijke en flexibele aanpak, de praktijkgerichte aanpak en bovenal onze ervaren en specialistische docenten dragen bij aan dit succes.

Neem voor meer informatie contact op met:
Sandra Böttcher, s.bottcher@mikrocentrum.nl of telefonisch via +31 (0)6 53 66 91 76
Inschrijven Plaats Startdatum Begintijd Eindtijd Prijs Avonden/Dagen
Veldhoven 27-10-2020 9:00 16:30 € 950 2