CursusSubsidie

Onderhoud, veiligheid en wet

Veel bedrijven zijn niet of onvoldoende op de hoogte van de huidige wettelijke eisen en de regelgeving ten aanzien van technische installaties. Dit geldt met name voor de Europese regelgeving. Wat men vaak niet weet is dat Europese richtlijnen niet vrijblijvend zijn, maar dat zij een wettelijke verplichting inhouden. De inspanning van de overheid neemt ook toe in het uitoefenen van toezicht of bedrijven zich houden aan de wet.

De cursus Onderhoud, veiligheid en wet geeft inzicht in Europese regelgeving op het gebied van inspectie, keuring en onderhoud van industriële installaties. Tijdens de inleiding van deze cursus wordt er ook kort ingegaan op de wet Milieubeheer, HACCP en EMC-richtlijn. Met deze cursus heeft uw bedrijf een compleet overzicht en de handvatten in huis om direct aan de slag te gaan en te voldoen aan de richtlijnen. 

Dit levert de cursus Onderhoud, veiligheid en wet u op

Deze cursus geeft op hoofdlijnen inzicht in de voornaamste wettelijke regels rondom inspectie, keuring en onderhoud van industriële installaties voortvloeiende uit de Arbo-wetgeving, de Warenwet en de Wet op de gevaarlijke Werktuigen. Daarnaast worden twee normen behandeld gerelateerd aan de Milieuwetgeving (koel- en stookinstallaties). Gezien de omvang van de lesstof overleggen we vooraf welke onderwerpen prioriteit vragen.

Voor wie is deze cursus bedoeld?

De cursus Onderhoud, veiligheid en wet is bedoeld voor installatiebeheerders, verantwoordelijke in productie en onderhoud, maintenance engineers en werkvoorbereiders in het onderhoud.

Niveau van de cursus

MBO-niveau, enige bedrijfskundige kennis, inzicht of achtergrond in onderhoudstrajecten is een pré.

Tijdens de cursus Onderhoud, veiligheid en wet komen de volgende onderwerpen aan bod:

Dag 1
 • inleiding en overzicht wet- en regelgeving;
 • arbeidsomstandighedenwet, -besluit en -regelingen;
 • richtlijn arbeidsmiddelen en keuring van arbeidsmiddelen;
 • arbeidstijdenwet en arbeidstijdenbesluit (verkort);
 • CFK-richtlijn; STEK erkenningsregeling;
 • Inspectie en Onderhoud van Stookinstallaties; SCIOS-erkenningsregeling;
 • bouwprocesbesluit, veiligheidsplan, risico-inventarisatie, taakrisico-analyse.
Dag 2
 • machinerichtlijn en CE-markering;
 • inspectie en keuring van hijs- en hijshulpmiddelen;
 • I. Richtlijn drukapparatuur, pressure equipment directive;
 • II. Besluit drukapparatuur in de gebruiksfase (keuringsregime);
 • ATEX-richtlijn;
 • inspectie en onderhoud van bovengrondse opslagtanks (accent op PGS 29 en PGS 30) en ondergrondse opslagtanks voor brandgevaarlijke en milieubedreigende stoffen;
 • NEN 3140 als bijlage bij de Laagspanningsrichtlijn;
 • juridische aansprakelijkheid.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om deze cursus bedrijfsintern te organiseren?

Aanpak

We komen vrijblijvend bij u op bezoek, zodat we een goed beeld krijgen van uw organisatie, de doelgroep en uw doelstellingen.

Kwaliteit

Een goede afstemming op uw bedrijfsspecifieke situatie en de inzet van zeer ervaren docenten die hun sporen in de praktijk hebben verdiend. Mikrocentrum is CEDEO-erkend.

Prijs

Het organiseren van een bedrijfsinterne cursus voor meerdere personen levert vaak een interessant prijsvoordeel op.

Resultaat

Uiteindelijk telt het resultaat. Onze persoonlijke en flexibele aanpak, de praktijkgerichte aanpak en bovenal onze ervaren en specialistische docenten dragen bij aan dit succes.

Neem voor meer informatie contact op met:
Jeroen Gijsberts, j.gijsberts@mikrocentrum.nl of telefonisch via +31 (0) 40 296 99 33
Deze cursus wordt uitsluitend bedrijfsintern georganiseerd.