logo
Cursus

VDL Quality Engineer

Een professional in het beheersen van proces- & productkwaliteit bij VDL

De Quality Engineer onderhoudt het kwaliteitsmanagement-systeem, past fundamentele statistische methoden toe voor procesbeheersing en kwaliteitsverbetering, bereidt inspectieplannen en -instructies voor, begeleidt Quality Inspectors bij de uitvoering hiervan, voert samen met anderen procesaudits uit, en analyseert kwaliteitskosten en andere kwaliteitsgegevens.

Naast oefeningen en verhalen uit de eigen (VDL) praktijk wordt een trainingsacteur ingezet.

Na afloop van deze cursus:

 • kun je risicogestuurd een kwaliteitsmanagement-systeem opzetten & auditen.
 • kun je kwaliteitsdata op statistisch verantwoorde wijze verzamelen, samenvatten & presenteren.
 • heb je inzicht hoe je met jouw gedrag andere mensen kan beïnvloeden ten aanzien van kwaliteit.
 • bezit je de basiskennis & -vaardigheden voor het statistisch beheersen van kwaliteit.
 • kun je het vaststellen van zowel proces- als productkwaliteit gestructureerd opzetten.
 • kun je problemen gestructureerd oplossen.

Voor wie is deze kwaliteitscursus bedoeld?

Deze cursus is met name geschikt voor:

 • VDL Quality Engineers / Technicians
 • VDL Kwaliteitsmedewerkers / -analisten

Niveau van de cursus

 • HBO door opleiding of ervaring verkregen.
 • Kennis van wiskunde en Engels op minimaal HAVO-niveau is noodzakelijk.

Vorm

In een online leeromgeving vind je voorafgaand aan de lessen VDL oefeningen en opdrachten. Dit vergt ongeveer 5 uur per week aan voorbereiding. Je kunt tijdens de gehele cursus communiceren met de docent en vragen stellen. Door deze manier van leren is er tijdens de lesdagen meer ruimte voor (VDL) groepswerk en discussies wat het geheel intensiever en effectiever maakt!

Taal

 • het leerportaal is in het Engels; documenten, toetsen, presentaties, etc.
 • het boek en het examen zijn in het Engels.
 • de cursus wordt in het Nederlands gegeven.
 • incompany kan deze cursus ook in het Engels verzorgd worden.

Duur

6 bijeenkomsten van 13.30 uur tot 21.30.

Getuigschrift

Wanneer je slaagt voor het Mikrocentrum examen ontvang je een getuigschrift. Wanneer je niet deelneemt aan of niet slaagt voor het examen dan ontvang je een bewijs van deelname. Hier geldt dat je minimaal 5 van de 6 bijeenkomsten aanwezig bent geweest.

Lesmateriaal

Tijdens de cursus maak je gebruik van:

 • een digitaal leerportaal ter ondersteuning van de klassikale bijeenkomsten.
 • “The Certified Quality Engineer Handbook. Het lesmateriaal is in het Engels, maar de klassikale bijeenkomsten worden gegeven in het Nederlands.
 • tijdens de lessen wordt actief gebruik gemaakt van tablet of laptop. Je draagt hier zelf zorg voor.

ASQ certificering

Het curriculum van de cursus Quality Engineer van Mikrocentrum is gebaseerd op ASQ richtlijnen.

Quality Management System:

 • Quality Engineer
 • Quality Management System (Basic)
 • Risk Management

Descriptive Statistics & Probability:

 • Data Classification & Collection
 • Data Summation & Presentation
 • Probability Distributions (Basic)

Behavioral Competencies:

 • Behavioral Basics
 • Behavioral Challenges
 • Roleplay with Training Actor

Statistical Quality Control:

 • Measurement System Capability
 • Process Stability
 • Process Capability

Quality Appraisal:

 • Verification & Validation
 • Acceptance Sampling (Advanced)
 • Quality Auditing

Quality Improvement:

 • Lean Six Sigma
 • Quality Tools
 • Problem-Solving

Deze cursus is samengesteld en gepland in samenwerking met VDL Opleidingen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rob Bloks of Chantal Panjoel van VDL Opleidingen; opleidingen@vdl.nl of 040 - 292 50 65.

Voor informatie over de inhoud van deze cursus kun je contact opnemen met Frank Bruls of Erik van den Putte van Mikrocentrum opleidingen@mikrocentrum.nl of 040 - 296 99 33.

Interesse in een andere cursus van Mikrocentrum?
Neem contact op met VDL opleidingen.

Neem voor meer informatie contact op met:
Mart Mijnsbergen, m.mijnsbergen@mikrocentrum.nl of telefonisch via +31 (0)6 51 85 52 63