Kwaliteitscontrole op de werkvloer

Hexagon Manufacturing Intelligence - Erwin Andes, 17 februari 2016
TIGO SF Control Show 25

Wanneer er een foutje sluipt in de instelling van een machine, kan een volledige productiebatch verloren gaan. Het stuk naar een meetkamer sturen kan te veel tijd in beslag nemen maar een betrouwbare coördinatenmeetmachine in de productieruimte is een perfecte oplossing. Hexagon Metrology heeft met de Tigo SF het ideale entry level model dat gebruikers in staat stelt om op een heel toegankelijke manier heel nauwkeurig te gaan meten.


Bestand tegen productieomgeving
Een coördinatenmeetmachine (CMM) in een productieruimte mag niet te veel plaats in beslag nemen en moet tegen een stootje kunnen. De Tigo SF kreeg daarom een compacte, robuuste uitvoering. De luchtlagering werd vervangen door een mechanische en verder helpt een passief (of optioneel een actief) dempersysteem om trillingen op te vangen. De belangrijkste bedreiging voor een accurate meting is echter de temperatuur.
Daarom is de Tigo SF voorzien van een structurele temperatuurcompensatie. De omgevingstemperatuur mag schommelen tussen 15 °C en 30 °C, zonder dat de nauwkeurigheid van de meting in het gevaar komt. De thermisch stabiele granieten meettafel van 500 x 580 x 500 mm helpt dit mee bewerkstelligen. Stof en vuildeeltjes worden ten slotte uit de buurt gehouden dankzij afdekkingen en de geïntegreerde gereedschapswisselaar. Verder is de Tigo SF zodanig ontworpen dat hij het de gebruiker zo ergonomisch mogelijk maakt, met een open architectuur, zodat het laden en ontladen vanuit drie kanten kan gebeuren. Dit kan manueel maar ook doormiddel van een robot.

 

Programmeren wordt kinderspel
Een CMM in de productieruimte om snel te kunnen meten, kan enkel zijn belofte waarmaken als ook het meten en het programmeren eenvoudig kunnen gebeuren.
Hexagon Metrology rustte de Tigo SF daarom uit met de nieuwe PC-DMIS Touch software. Ook operatoren met weinig ervaring in meten kunnen hiermee snel de kritische features van werkstukken in kaart brengen. Het programmeerwerk over welke punten precies gemeten moeten worden en welke tasters daar exact voor nodig zijn, wordt helemaal door de software overgenomen. De bediening wordt daardoor bijzonder intuïtief voor de operator. En terwijl de machine het meetwerk verricht, kan de operator kiezen of de verkregen gegevens ook gerapporteerd kunnen worden. Alles is met een veeg van de vinger beschikbaar.


Intelligente sensorautomatisering
Een recente ontwikkeling binnen Hexagon is de SENMATiQ interface. Dankzij deze universele sensorinterface kunnen gebruikers moeiteloos schakelen tussen verschillende inspectiemethoden. Zowel tactiele als optische sensoren staan paraat om binnen hetzelfde meetprogramma de kenmerken van elk werkstuk nauwkeurig te meten. Zo kan men bijvoorbeeld ook de oppervlakteruwheid te weten komen, met een en dezelfde meting. Het systeem wisselt soepel om de beste sensor te kiezen in functie van het oppervlak, zonder dat herkalibratie zich opdringt. De aanwezigheid van een universele sensorschakelaar en een intelligente sensormodule maakt dat SENMATiQ alle veelgebruikte sensortypes accepteert. De schaalbaarheid van het systeem laat de
gebruiker nog alle mogelijkheden om uit te breiden in de toekomst. Zo wordt een CMM een multi-sensor inspectieapparaat dat de meest complexe meetuitdagingen aankan.


Hexagon Manufacturing Intelligence is lid van het Mikrocentrum High Tech Platform.