Wanneer u een cursus, training of workshop bij Mikrocentrum wilt volgen, dan is het mogelijk dit te financieren met een subsidie of hier een korting voor te ontvangen. Een aantal van deze mogelijkheden voor u op een rij:

Logo Mikrocentrum High Tech Platform

Mikrocentrum High Tech Platform

Het Mikrocentrum High Tech Platform is een technisch netwerkcollectief van 600 bedrijven waar inspireren, verbinden en kennisdelen centraal staat. Deze drie pijlers vormen het DNA van alle High Tech Platform activiteiten, zowel de activiteiten exclusief voor leden als in de Mikrocentrum evenementen en opleidingen. Is of wordt uw bedrijf lid? Dan ontvangt u 10% korting bij een inschrijving op een cursus in het open cursustraject.

Stichting a e metalektro v2

Stichting A+O Metalektro

Stichting A+O Metalektro is opgericht in 1983 door cao-partijen en is één van de eerste O&O fondsen. Zij delen op meerdere manieren kwalitatieve informatie met de achterban: de 1200 metalektrobedrijven. Daarom zien zij met grote regelmaat innovaties en oplossingen op het gebied van instroom, doorstroom en bedrijf en school. A+O verzamelt deze ervaringen en creatieve oplossingen, maakt ze toegankelijk voor de sector en deelt wat waardevol is. We noemen het: Verbinden wat werkt.

Op de site van A+O Metalektro vindt u meer informatie over vergoedingen voor het opleiden en ontwikkelen van (eigen) personeel. Zowel de mogelijkheden voor individuele werknemers als voor werkgevers zijn opgenomen. Ook mogelijkheden op dit thema voor samenwerkingsverbanden en sectorfondsen worden vermeld.

Stichting a e metalektro v2
Stichting OOM

Stichting OOM

De bijdrage in de scholingskosten is 50% per persoon per jaar tot een maximum van € 750,-. Bedrijven die zijn aangesloten bij OOM kunnen voorafgaand aan een cursus, training of opleiding een bijdrage aanvragen voor hun medewerkers. De cursussen, trainingen of opleidingen die door de werkgever en werknemer zijn vastgelegd in een persoonlijk opleidingsplan (POP) komen in aanmerking voor een vergoeding.

Voorwaarden voor de aanvraag

  • Uw bedrijf valt onder de CAO-werkingssfeer van OOM
  • U heeft uw verplichte bijdrage aan OOM betaald
  • Alle gevraagde bewijsstukken dienen volledig ingevuld en ondertekend te zijn
OTIB

Wij Techniek (voorheen OTIB)

De OSR (OntwikkelingsStimuleringsRegeling) van Wij Techniek is een tegemoetkoming in de scholingskosten van werknemers die werkzaam zijn in de technische installatiebranche. Deze vergoeding is bedoeld voor cursussen, trainingen en overige scholingsactiviteiten waarbij de werkgever de scholingskosten voor zijn rekening neemt. De werkgever kan bij OTIB een tegemoetkoming hiervoor aanvragen. Deze vergoeding kan alleen via de werkgever worden aangevraagd. De maximale vergoeding bedraagt € 150,- per werknemer per kalenderjaar. De hoogte van deze vergoeding wordt jaarlijks door Wij Techniek vastgesteld. Op de website van Wij Techniek kunt u de actuele vergoeding terugvinden. Uw cursuskostennota’s kunnen alleen exclusief BTW gedeclareerd worden.

De OSR kan op twee manieren ingezet worden. Individueel of collectief: Individueel: dit wil zeggen dat elke werknemer recht heeft op een ‘eigen’ vergoeding. Collectief: dit wil zeggen dat u het totaalbedrag kunt inzetten voor scholing zoals dat in het bedrijf wenselijk is. Hiervoor is wel een BOP (Bedrijfs Opleidings Plan) nodig en er dient een afstandverklaring per werknemer ondertekend te zijn.

OTIB
Logo agentschap innoveren ondernemen

Vlaamse KMO-portefeuille

Via de KMO-portefeuille zijn er subsidies mogelijk voor opleiding, advies, strategisch advies, advies internationaal ondernemen, technologieverkenning en coaching die worden ingekocht bij erkende dienstverleners.

Het onderricht, gevolgd door de werkenden in de onderneming bij een dienstverlener, dat uitsluitend of hoofdzakelijk gericht is op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming en dat gericht is op de kernprocessen van de onderneming. De opleiding draagt bij tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen.

Met de kmo-portefeuille kan de kostprijs van opleidingen gevolgd door de werkende van de onderneming gesubsidieerd worden. Elke opleiding moet bijdragen tot het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren en betrekking hebben op de kernprocessen van de onderneming.

KMO-Registratiecode Mikrocentrum: DV.O 105511
Doorzaam

DOORZAAM (voorheen STOOF)

DOORZAAM heeft als missie om de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten te stimuleren. Bij het stimuleren en bevorderen van duurzame inzetbaarheid gaat het om loopbaan, leren, ontwikkelen, gezondheid en financiën.

DOORZAAM doet dit door het inzetten van een integrale aanpak. Om dit zoveel mogelijk te stimuleren voeren zij pilots uit en zetten projecten op. Het doel hiervan is om eerst op kleinere schaal te starten en bij succesvolle projecten en pilots te implementeren voor de gehele branche. 

Doorzaam

SLIM-regeling

MKB-bedrijven kunnen sinds maart 2020 subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up to date te houden. In het mkb is het minder gebruikelijk dat medewerkers leren en ontwikkelen tijdens hun werkend leven. Werkgevers hebben daar vaak minder tijd, geld of kennis voor dan in grotere bedrijven. De overheid trekt daar structureel €48 miljoen per jaar voor uit. Met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil de overheid leren en ontwikkelen ook in het mkb de normaalste zaak van de wereld maken.