Al 50 jaar is Mikrocentrum de kennis- en netwerkorganisatie die industriële bedrijven ondersteunt via:

In de volgende vakgebieden organiseert Mikrocentrum cursussen, vakbeurzen, thema- en netwerkbijeenkomsten: