De energietransitie is volop bezig. We maken mooie stappen, maar de finish is nog niet in zicht. Beschikbaarheid, betaalbaarheid en betrouwbaarheid van een duurzame energievoorziening moeten nog overwonnen worden. Hiervoor moet de gehele hightech-waardenketen aanhaken om het energiesysteem toekomstbestendig in te richten.

Nieuwe technologieën vragen om nieuwe (bedrijfs)processen. Om nieuwe skills en een nieuw type bedrijf, ondernemer of medewerker. Mikrocentrum draagt graag bij aan uw transitie binnen de energietransitie. Wij leiden op, versnellen innovaties en koppelen potentiële samenwerkingspartijen aan elkaar. Welke rol speel jij binnen de energietransitie? Of welke rol wil je spelen?