TSG: van droom tot dronevanger

Mikrocentrum, 22 oktober 2015
Health15 07158

Tijdens de Kunststoffenbeurs en Technology For Health werd de aandacht van menig bezoeker getrokken door een bijzonder object; de drone op de stand van TSG Group. En, zo bleek, dit was niet zomaar een drone maar een “drone-vanger”. Paul Simons, Innovation & Technology vertelt over dit opmerkelijke project en over de dromen van startups die TSG heeft helpen realiseren.

 


De uitdaging

Penvoerder RVO daagt ontwikkelaars uit het MKB uit om betere bescherming tegen onbemande mobiele systemen te kunnen bieden. Mobiele systemen zijn tegenwoordig relatief goedkoop en eenvoudig te verkrijgen. Een dergelijk systeem kan bijvoorbeeld worden gebruikt om het vliegverkeer te storen of om verboden goederen binnen te smokkelen in een justitiële inrichting. Concreet zoekt Defensie, Nationale Politie, Koninklijke Marechaussee en Justitie een bruikbare oplossing voor detectie, identificatie en interventie van een ongewenste UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Het ging hierbij om een zogenaamd SBIR traject (Small Business Innovation Research).

 

 

InterceptDrone

TSG InnoteQ, een businessunit van TSG Group, presenteerde de InterceptDrone als haalbaarheidsstudie met als doel om een ongewenste drone in de lucht te vangen d.m.v. een net. Ten opzichte van andere interventiemethoden vormt het een veilige en niet-destructieve oplossing. In China bijvoorbeeld is een laserwapen ontwikkeld om UAV’s in de lucht te vernietigen, waarbij alle fragmenten omlaag vallen. Bij de InterceptDrone is het de bedoeling dat het gevangen object onbeschadigd blijft ten behoeve van forensisch onderzoek.


Tijdens het verkennend onderzoek bekeek TSG of het concept van de drone-vanger technisch en economisch haalbaar zou kunnen zijn. Uiteindelijk werd een elektromechanische module concept ontworpen die met de besturing van een toegepaste basisdrone communiceert. Door o.a. gebruik te maken van rapid prototyping technieken is een prototype gerealiseerd. Het product kenmerkt zich door een vriendelijk design, een lichtgewicht netschieter (600 gram), het kunnen aanbrengen van gasdruk op afstand en een terugslagcompensatie voor een veilige vliegstabiliteit. Het is een oplossing voor het SBIR vraagstuk, maar Paul ziet ook toepassingen in de beveiligingssector en bijvoorbeeld op het vlak van natuurbescherming.

 

Ten behoeve van vervolgfase 2 heeft TSG een uitgebreid plan geschreven en ingediend. Doel van TSG hierbij was om een automatisch zoeker- en volgsysteem te ontwikkelen en integreren, alsmede een 3D afstandsmeting ten opzichte van het doel in de lucht. Verder een systeem om het gevangen object aan een lijn vast te houden en terug te brengen. Dit werkt op basis van een vast te stellen gewichtslimiet afhankelijk van de payload van de InterceptDrone. Zware objecten zullen veilig omlaag komen via een parachute en GPS-tracker. Een laatste stap in ontwikkeling zou kunnen zijn om het systeem volledig autonoom te laten werken. Fase 2 is helaas niet toegekend maar wellicht dat er geïnteresseerde bedrijven zijn om dit project verder uit te rollen…

Van idee tot wereldwijd product
TSG Group uit Eindhoven bestaat uit 4 businessunits: TSG Engineering levert technische specialisten voor externe projecten op locatie bij klanten binnen de industrie, TSG Essempio is sterk in design, visualisatie en branding, TSG InnoteQ focust zich op ontwikkeling van speciaalmachines en van producten van idee tot prototype en pilotserie en tenslotte houdt zusterbedrijf Finetic zich bezig met projecten op het vlak van websites.


Vanwege de uitgebreide expertise kloppen veel bedrijven aan bij TSG Group met hun droom en de vraag hoe je van een goed idee een marktrijp product maakt. Een voorbeeld vormt het idee van de EVACUATOR™, een laatste redmiddel om uit hoge gebouwen te kunnen ontsnappen in geval van brand. Vanuit TSG Essempio is een design gemaakt en presentatie met fotorealistische renderingen zodat de opdrachtgever in staat was om het concept wereldwijd te toetsen en mede-investeerders te kunnen vinden voor het vervolgtraject van ontwikkeling. Dit is succesvol gebleken want weldra volgde het engineering traject vanuit TSG InnoteQ. Buiten mechanical engineering heeft TSG Group uitgebreide FEM- en thermische simulaties gedaan alsmede validatie en industrialisatie bij de producerende partner. De toepassing van dit product is te zien op Discovery Channel:

 

 

3AX fietspedaal

Een ander project betreft een fietspedaal met een zogenaamde 3e as. Het gaat hierbij om een uitvinder met een idee dat oorspronkelijk uit de medische hoek (fysiotherapie) kwam. Uit onderzoek naar knieklachten constateerde men dat dat tijdens fietsen de positie van het onderbeen ten opzichte van het bovenbeen niet optimaal was. Door extra beweging toe te staan in het pedaal kunnen mensen met knieklachten makkelijker fietsen. Al vrij snel na het eerste contact is op initiatief van TSG Group de doelgroep voor commercialisatie verlegd naar de sportsector. T.b.v. de industrialisatie en marktintroductie heeft de klant met hulp van TSG Group een succesvolle crowdfunding campagne gevoerd op Kickstarter. Het product zal het eerste kwartaal van 2016 op de markt komen!

 

Toekomst van het drone-traject

In SBIR fase 1 werden 41 plannen ingediend en daaruit hebben 13 bedrijven, waaronder TSG InnoteQ, een voorgesteld haalbaarheidsonderzoek gehonoreerd gekregen. Daaruit heeft RVO en haar opdrachtgevers uiteindelijk 4 vervolgplannen voor fase 2 geselecteerd om mee verder te gaan. Helaas zit de InterceptDrone van TSG hier niet bij, maar er is aangetoond dat technologie en creativiteit goed samengaan in innovatie. Verder blijkt uit dit artikel op Nu.nl dat de ontwikkelingen niet stilstaan en er o.a. een nieuw anti-dronewapen op de markt is met radiogolven.