Wat kan je verwachten tijdens een spuitgiet examen?

Barend Blom - Mikrocentrum, 12 januari 2017
Spuitgiet examen

Zenuwachtig voor het examen? Dat kan verschillende oorzaken hebben. Je niet weet wat je mag verwachten of niet voldoende opgelet tijdens de lessen of de lesstof onvoldoende bestudeerd? Examenvrees is heel normaal de ene cursist gaat er anders mee om dan de andere. In principe worden alle spuitgiet cursussen die door Mikrocentrum georganiseerd worden afgesloten met een schriftelijk examen en een praktijk toets.

 

Deze door de NRK-erkende branche opleiding bestaat uit drie niveaus/ kwalificaties; 

  • Spuitgieten 1 (instapniveau)
  • Spuitgieten 2 (vervolgniveau)
  • Spuitgieten 3 (specialistenniveau)

Schriftelijk examen

Meerkeuzevragen

Open vragen

Totaal

Tijdsduur

Spuitgieten 1

24

18

42

100 minuten

Spuitgieten 2

24

18

42

100 minuten

Spuitgieten 3

0

15

15

100 minuten

 

Voor elke NRK-kwalificatie/-opleiding is een beroepscompetentieprofiel (BCP) en een bijbehorend leerdoelendocument (o.a. productkennis, veiligheid, milieu en product, kwaliteitszorg, apparatuur kennis, geldende normen en communicatie) opgesteld. Er is een Onderwijs- en Examenregeling en voor de uitvoering daarvan is een examencommissie samengesteld.

 

Naast het schriftelijk examen vindt Mikrocentrum het belangrijk om een praktijktoets te af te nemen. De deelnemers krijgen bijvoorbeeld de opdracht om een spuitgietproces op te starten en eventueel een probleem te constateren of op  te lossen. Hierbij worden de deelnemers beoordeeld op; vakkennis, veiligheid, rapportage, orde en netheid, werken in teamverband en communicatie.