• 2 december 2015
  • Leestijd: 2 minuten

Business Software Event verbreedt scope

logo Business Software

De economische waarde van service en maintenance staat hoog op de industriële agenda. Steeds meer bedrijven onderkennen dat dienstverlening en onderhoud niet slechts een kostenpost zijn maar ook bijdragen aan klantwaarde, productiviteitsverbetering, kostenbeheersing en duurzaamheid. Onder impuls van Smart Industry stellen afnemers steeds hogere eisen en zien aanbieders kansen voor nieuwe vormen van, veelal ICT-gebaseerde, dienstverlening en onderhoud.

Smart Industry

Smart Industry, waarvoor in 2014 een landelijke actieagenda is opgesteld, staat voor het versterken van de Nederlandse industrie door maximaal gebruik te maken van de nieuwste informatie en technologische ontwikkelingen zodat deze efficiënter, flexibeler, kwalitatief beter en tailor made kan produceren. Dit bereikt ook de dienstverlening en het onderhoud die aan de productie zijn verbonden. Door slim de mogelijkheden van ICT te benutten, kunnen ondernemers nieuwe vormen van service en maintenance aanbieden. Denk aan online service, condition monitoring, predictive maintenance, enzovoort. Dit kan de klantbeleving verhogen en bijdragen aan productiviteitsverbetering ofwel hogere operationele beschikbaarheid, kostenbeheersing ofwel lagere Total Cost of Ownership en duurzaamheid ofwel langere levensduur van productiemiddelen.

Waarde van service en onderhoud vergroten

Deze onderwerpen kwamen de afgelopen jaren al aan bod in het jaarlijkse Service & Maintenance Congres, dat Mikrocentrum in totaal negen keer organiseerde. Het event over strategie, optimalisatie en IT voor service- en onderhoudsmanagement was bedoeld voor organisaties die de waarde van service en onderhoud – als het hart van hun businessmodel of als onderdeel van hun operatie – willen vergroten. Het congres kende drie tracks: Service, Maintenance en Technology. De eerste twee tracks worden nu omgevormd tot afzonderlijke themadagen en de Technology-track, voor zover deze software en andere ICT-oplossingen voor service en onderhoud betreft, is nu ondergebracht bij het Business Software Event.

Strategische verdieping

Met de nieuwe indeling stelt Mikrocentrum als doel de strategische verdieping en de uitwisseling van kennis en ervaring rond service en maintenance te versterken. Het Business Software Event, dat dit jaar plaatsvindt op 1 december 2014, krijgt de bredere scope die het belang van service en maintenance, het grote aanbod van software en andere ICT-oplossingen daarvoor reflecteert. De twee thema’s kennen duidelijke raakvlakken, onderling en met andere businessprocessen. Anderzijds verdienen ze elk een gefocuste themadag met een hoogwaardig lezingenprogramma voor een heldere doelgroep. Dit wordt algemeen management voor beide themadagen en service-, respectievelijk onderhoudsmanagers. De eerste themadag, later te bepalen over service dan wel maintenance, zal in september worden georganiseerd. De volgende staat gepland in voorjaar 2016.

 

Meer weten over het Business Software Event?

Steeds meer bedrijven zijn bezig met het (verder) digitaliseren van hun processen. Denk hierbij onder meer aan engineering, productie, logistiek en sales.

Bekijk het Business Software Event hier

Over de schrijver

Mikrocentrum

Mikrocentrum