• 1 december 2016
  • Leestijd: minder dan een minuut

Mikrocentrum ontvangt het NRTO-keurmerk

Mikrocentrum ontangt het NRTO keurmerk hoofdafbeelding

Mikrocentrum heeft op 30 november 2016 het NRTO-keurmerk ontvangen. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat Mikrocentrum voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Hiermee kan Mikrocentrum aantonen dat zij voldoet aan hoge eisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Keurmerk geeft zekerheid bij de keuze voor een aanbieder

Private opleidingsbureaus, onderwijsinstellingen en exameninstituten hebben een breed en divers aanbod aan opleidingsvormen, -technieken en -instrumenten. Deze diversiteit is de kracht van de private opleidingsbranche. Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder of examenaanbieder.

Leden van de NRTO staan voor kwaliteit en professionaliteit. Ze voldoen aan de eisen van het NRTO-keurmerk.

Over de schrijver

Mikrocentrum

Mikrocentrum