• 12 april 2022
  • Leestijd: 6 minuten

Hein Verschuuren van Unicorn ziet precisiereiniging als resultaat procesbeheersing

Clean Event Mikrocentrum Unicorn v2

Hebben we de grenzen van cleanliness in de maakindustrie bereikt, nu ASML voor hoogvacuüm delen als hoogste reinheidsniveau Grade 1 eist? “Nee”, zegt Hein Verschuuren, directeur van Unicorn Industrial Cleaning Solutions. Daarom zal het nog belangrijker worden in het volledige proces van design tot en met productie, high precision cleaning voorop te stellen. Deze en andere ketenbrede uitdagingen rondom industriële reinheid, staan centraal op het Clean Event 2022. Unicorn is een van de hoofdsponsoren van het event en we vroegen Hein Verschuuren naar zijn visie.

Hein Verschuuren denkt dat we nog lang niet het eindpunt van de alsmaar strengere reinheidseisen in de hightech industrie hebben bereikt. “Deze ontwikkeling zal nooit eindigen. Zolang de chips kleiner worden, zullen de machineonderdelen schoner moeten zijn. Dat blijft een wedloop.” Hij ziet overigens niet alleen in de toelevering voor de halfgeleiderindustrie de eisen toenemen, ook in andere sectoren, bijvoorbeeld de medische industrie. “In de maakindustrie kun je echter niet altijd volgens een protocol werken, in de medische industrie wel.”

Industriële reiniging verandert continu

In ORK1 klasse mag bijvoorbeeld nog maar 1 deeltje van 0,1 µm aanwezig zijn. Om te verduidelijken over welke verontreiniging we dan spreken, vertaalt hij dit deeltje naar een auto. In een gebied zo groot als Nederland, midden Duitsland, Noord-Frankrijk en België mag dan één auto staan. Die staat symbool voor het ene deeltje dat nog is toegestaan. In deze richting heeft Hein Verschuuren industriële reiniging de laatste jaren zien veranderen. Toen hij net gestart was met Unicorn, was reinigen nog een ondergeschoven kindje in de hightech maakindustrie. Nu merkt hij dat bedrijven en OEM’ers steeds meer inzien dat high precision cleaning geen eindstap in het proces is, maar het resultaat van weloverwogen stappen zetten in het totale productieproces. De technologie verandert door meer kennis van processen, betere hardware en betere reinigingsmiddelen. “Vroeger moesten we onderdelen altijd uitstoken om koolwaterstoffen ervan af te halen, nu kan dat ook door middel van dampontvetting”, legt hij uit. Ook met waterige reiniging kan vandaag de dag veel meer dan tien jaar geleden.

High precision cleaning: de uitdagingen van Grade 2 en 1

Om aan de eisen van Grade 4 te voldoen, is niet zo moeilijk meer. De Grade 2 en Grade 1 eisen liggen echter op een dusdanig niveau, dat dit in de praktijk wel degelijk een uitdaging is, meent Hein Verschuuren. Te veel blinde gaten in het product kunnen al een probleem vormen. Het gebruik van koelsmeermiddelen en smeermiddelen op de machine hebben invloed op het eindresultaat. En dan heeft hij het nog niet over de reinigingsstappen zelf. Voor high precision cleaning is het hele proces bepalend. Daarvan raken steeds meer bedrijven doordrongen. ”Cleanliness op dit niveau begint bij het design. Maar het betekent ook werkstukken tussentijds reinigen. Of in elk geval nat bewaren tot aan de volgende stap in het proces, iets dat vaker gaat gebeuren.” Hein Verschuuren gebruikt in gesprekken met klanten wel eens een vergelijking die hij ooit bij ASML heeft opgepikt. Een studentenkamer met een tapijt vol vlekken, krijg je nooit meer schoon. Hoe goed je deze opruimt, de vlekken blijven in het tapijt. “Als je het aan het begin verprutst, krijg je de vlek niet meer weg.” Dat is in de maakindustrie net zo. Als je aan het begin van het proces onderdelen laat opdrogen als ze van de bewerkingsmachine komen, kan dat tot vlekvorming leiden die je net als de vlekken in het tapijt niet meer kunt verwijderen. Of als je de verkeerde combinatie van koelsmeermiddelen en zepen gebruikt, heb je problemen aan het eind van de rit.

Praktische universele reinigingsrichtlijnen nodig

De hogere eisen gaan voor veranderingen in de toeleverketens zorgen, verwacht Hein Verschuuren. Tier 2, 3 en 4 toeleveranciers zullen vaker pre-reiniging moeten gaan doen. “Dat levert een meer uniforme ingangsreinheid bij de Tier 1 toeleverancier op.” De grootste markt voor reinigingsinstallatie ziet hij dan ook voor de systemen voor Grade 4 reiniging. Deze zullen meer gemeengoed worden. Anders wordt het voor de bedrijven die onderdelen leveren die aan de hoogste eisen moeten voldoen. Hier speelt met name de filmische verontreiniging een rol. “Dat is lastiger omdat je daarvoor het complete proces onder controle moet houden. Je kunt bijvoorbeeld niet product x en y mixen als die onder verschillende condities zijn gemaakt. Vanwege het risico op cross contaminatie heb je praktische dedicated reinigingslijnen nodig.”

Plasmareiniging: de volgende stap?

Waar enkele jaren geleden de hightech industrie leek te kiezen voor waterige reiniging of dampontvettingsinstallaties, zie je nu vaker de combinatie van waterige reiniging met dampontvetting als laatste stap. In de toekomst, zo verwacht Hein Verschuuren, zou hier plasma reiniging aan toegevoegd kunnen worden. “Plasmareiniging kan een volgende stap zijn voor echte high high precision reiniging”, zo zegt Hein Verschuuren. Plasmareiniging kan dan als nareinigingstap worden ingezet, om de laatste vervuilingen met de plasmastraal los te weken van het oppervlak. Een moeilijkheid is wel dat de onderdelen dan waarschijnlijk onder stikstof vervoerd moeten worden.

Nieuwe ultrasoontechnologie: the walking wave

Een andere innovatie waar hij veel van verwacht, is ‘the walking wave’ in ultrasoon reiniging. Op dit moment genereren deze systemen altijd dezelfde sinusgolf, een staande golf. Door de te reinigen producten te bewegen, neemt het aantal punten op het oppervlak waar de sinusgolf op stuit, toe. “Door twee ultrasoon elementen tegenover elkaar te plaatsen, ontstaat er een ‘walking wave’. Hierdoor verbetert de reiniging”, zegt Hein Verschuuren. Deze technologie bevindt zich bij fabrikanten nog in de R&D-afdeling. Een andere innovatie in ultrasoon reiniging zal het gebruik van vacuüm in het bad zijn. “Met vacuüm kunnen we de reiniging naar een hoger niveau brengen, bijvoorbeeld om blinde gaten en de poriën van het materiaal te reinigen, wat we nu vaak met een stoomreiniging doen.”

Precisiereiniging is geen truc

Waar het op neer komt, is dat kennis over het reinigingsproces nog steeds in ontwikkeling is. “Precisiereiniging is geen truc, maar vergt kennis van wat er in het proces gebeurt”, merkt de reinigingsspecialist op. Daarom is het Clean Event 2022 een niet te missen evenement. “Het Clean Event is geen beurs waar je naar toe gaat om machines te zien. Het is een kennisevent dat je bezoekt om kennis te vergaren, zowel basiskennis over wat precisiereiniging is als specialistische expertise. Je bezoekt Clean om mensen uit dezelfde business te ontmoeten. Kennis delen is kennis vermenigvuldigen. Niemand moet de kennis voor zichzelf houden.”

Unicorn ICS is een van de hoofdsponsoren van Clean 2022. Hein Verschuuren presenteert tijdens het event een toepassing hoe met het juiste gebruik van ultrasoontechnologie een hoge reinheid wordt gehaald. Clean 2022 vindt plaats op 17 mei bij NH Conference Center Koningshof in Veldhoven. Meer informatie vindt u op de website van Clean 2022.

Over de schrijver

Franc Coenen