• 28 februari 2020
 • Leestijd: 4 minuten

RapidPro en het Coronavirus (COVID-19): de stand van zaken (Update: 2 maart)

Corona update

Op woensdag 4 en donderdag 5 maart 2020 stond de vakbeurs RapidPro gepland. Het welzijn van bezoekers, exposanten en relaties staat bij organisator Mikrocentrum voorop. Vanwege het Coronavirus hebben wij als organisatie op vrijdag 28 februari de meningen geïnventariseerd van de exposanten, belanghebbenden en samenwerkingspartners van RapidPro over het wel of niet door laten gaan van deze beurs. Tevens hebben wij gekeken naar de adviezen van het RIVM [zie hier]. Graag delen wij met u onze bevindingen en voorlopige conclusie.

Update maandag 2 maart 2020:

Op maandag 2 maart 2020 heeft de organisatie de situatie rondom het Coronavirus in Nederland opnieuw geëvalueerd en gemonitord. Er is besloten RapidPro vooralsnog door te laten gaan. De adviezen vanuit het RIVM en de inventarisatie zoals deze vrijdag 28 februari is uitgevoerd onder exposanten, belanghebbenden en samenwerkingspartners heeft ons tot dit besluit doen nemen. Uiteraard houden we de situatie rondom het Coronavirus nauwlettend in de gaten. We vragen personen die recent risicogebieden hebben bezocht, personen die ziekteverschijnselen hebben of recent hebben gehad, of die mogelijk in contact zijn geweest met besmette personen, niet naar RapidPro te komen.

Wat weten we nu van het Coronavirus?

Bronnen als het RIVM en media als het NOS journaal, geven het volgende aan:

 • Het virus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen. Wie geen symptomen vertoont, vormt amper besmettingsgevaar.
 • Iemand kan gemiddeld twee à drie anderen besmetten (minder dan bij bijvoorbeeld mazelen). Dit cijfer daalt echter door alle voorzorgsmaatregelen.
 • Verreweg de meesten hebben lichte (griepachtige) klachten.
 • Bijna alle sterfgevallen betreffen oudere of al zieke mensen.
 • Op maandag 2 maart zijn er in Nederland 18 besmettingen bekend.


Wat adviseert het RIVM ten aanzien van het Coronavirus?

Het RIVM geeft op dit moment op haar website geen negatief advies over het niet door laten gaan van geplande publieksactiviteiten. Wel wordt aangegeven om bij het bezoeken en organiseren van evenementen de volgende standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven:

 • Was de handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes

In aanvulling daarop adviseren wij om geen handen te schudden.

Persconferentie van vrijdag 28 februari 2020 om 12h45:

In de persconferentie van vandaag naar aanleiding van de Coronavirusbesmetting in Tilburg wordt aangegeven dat er vooralsnog geen reden is om geplande publieke activiteiten niet door te laten gaan.

De meningen van exposanten van RapidPro:

Vanuit Mikrocentrum hebben wij vandaag, vrijdag 28 februari, geprobeerd om alle exposanten van RapidPro persoonlijk te bellen. Het resultaat:

 • Wij hebben ongeveer 80% van de exposanten kunnen bereiken en hen naar hun mening gevraagd over het wel of niet door laten gaan van RapidPro.
 • Enkele exposanten geven er de voorkeur aan om RapidPro uit te stellen.
 • Een grote meerderheid van de exposanten zien vooralsnog echter geen reden om het RapidPro niet door te laten gaan, tenzij het aantal besmettingen de komende dagen fors gaat toenemen.
 • Het aantal afmeldingen van bezoekers bedraagt op dit moment ongeveer 2%, dit is vergelijkbaar met andere jaren.

Heeft u recent een risicogebied bezocht?

Als organisatie vragen we personen die recent risicogebieden hebben bezocht of recent een ernstige ziekteverschijnselen hebben gehad, niet naar RapidPro te komen.

Algemene aanbevelingen aan exposanten en bezoekers van RapidPro:

 • Was of desinfecteer regelmatig uw handen, zeker na niezen/hoesten.
 • Bedek bij het niezen/hoesten uw neus en mond met een papieren tissue of nies/hoest in uw elleboog. Gooi gebruikte tissues direct weg en was daarna uw handen.
 • Vermijd contact van dichtbij met personen die ziekteverschijnselen als niezen/hoesten, kortademigheid of koorts vertonen.
 • Vermijd handen schudden met andere personen of was/desinfecteer na het handen schudden direct uw handen.
 • Bij vertoning van ziekteverschijnselen en/of wanneer u uit een corona getroffen gebied komt, neem direct telefonisch contact op met uw huisarts.

Als organisatie hopen we u met bovenstaande gegevens voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen? Dan staan we u graag te woord.

Met vriendelijke groet, 

Tom Wessels
Manager RapidPro
t.wessels@mikrocentrum.nl

Geert Hellings
Directeur Mikrocentrum
g.hellings@mikrocentrum.nl

Voor actuele coronamaatrdegelen, klik hier.
 

Over de schrijver

Mikrocentrum

Mikrocentrum