• 26 april 2022
  • Leestijd: 6 minuten

Succes van Brabant Leert samen voortzetten

Brabantleert

Exact twee jaar na de start van Brabant Leert kan de Provincie Noord-Brabant samen met de mede-initiatiefnemers terugkijken op een groot succes. Mikrocentrum is preferred opleider en geeft net als de provincie dan ook graag een vervolg aan Brabant Leert, dat een grote impuls geeft aan kennis in de regio en belangrijk is voor het succes in de hightechindustrie. “We hebben iets te vieren. De cursussen gaan zeker een langetermijneffect opleveren in de regio”, aldus Marjolein Schooleman van de Provincie Noord-Brabant.    

Een laagdrempelige, transparante, simpele manier van aanmelden. Een inhoudelijk stevig cursusaanbod rond het thema Smart Industry. Dit bij een gerenommeerd instituut, bovendien gratis én georganiseerd vanuit de eigen regio. Het zijn een paar van de sleutels tot succes in de samenwerking van Brabant Leert. Mikrocentrum in Veldhoven is een van de preferred scholingspartners van Brabant Leert. Alle cursussen die Mikrocentrum in het programma aanbood, waren uitverkocht.

Bijscholing voor Brabanders

Dat betekent dat ruim 600 Brabanders hun kennis hebben kunnen vergroten op het gebied van bijvoorbeeld cyber security voor de industrie, artificial intelligence, 3D printen en data science dankzij een gratis cursus bij Mikrocentrum. “Dankzij de NL Leert Door-subsidie van 5 miljoen euro hebben we heel veel Brabanders kunnen om- en bijscholen”, zegt Marjolein Schooleman, strateeg talentontwikkeling van de Provincie Noord Brabant.

"Mikrocentrum is voor Brabant Leert een partner met kwalitatief goed aanbod dat past bij de urgente opgaven die zich in sectoren als Techniek en ICT voordoen.” 
Marjolein Schooleman, Strateeg Talentontwikkeling, Provincie Noord Brabant

Gratis aanbod

Het gros van het aanbod van Brabant Leert is gratis met behulp van diverse regelingen waaronder NL Leert Door. “Brabant Leert bestaat nu twee jaar en dat mag gevierd worden. Samen met andere partners willen we het succes voortzetten”, aldus Schooleman. “Mikrocentrum is voor Brabant Leert een partner met kwalitatief goed aanbod dat past bij de urgente opgaven die zich in sectoren als Techniek en ICT voordoen.” “Het is een mooi voorbeeld van een publiek-private samenwerking en een cofinanciering tussen de provincie en de opleidingsplekken”, voegt Frank Bruls, Manager Afdeling Opleidingen van Mikrocentrum toe. 

Snelle veranderingen

In een wereld waar veranderingen snel en veel optreden, is continu blijven leren en kennis vergroten essentieel. Zeker in de hightechsector waar dit soort ontwikkelingen nóg sneller verlopen dan in andere branches. Er is een groot tekort aan technisch geschoold personeel. “We spelen hier echt in de Champions League van de hightechindustrie. Om op dit niveau te kunnen blijven presteren, is doorlopend kennis vergroten en verbreden cruciaal. Opleiden is dé oplossing om het tekort aan te kunnen pakken”, zegt Bruls, “Juist ook in brede zin op het gebied van ontwikkelingen in de industrie. Het is noodzakelijk nu te investeren in kennis.”

"We spelen hier echt in de Champions League van de hightechindustrie. Om op dit niveau te kunnen blijven presteren, is doorlopend kennis vergroten en verbreden cruciaal. Opleiden is dé oplossing om het tekort aan te kunnen pakken” - Frank Bruls, Manager Afdeling Opleidingen, Mikrocentrum

Vraag vanuit de markt

“Mikrocentrum is een instituut dat al ruim 50 jaar bezig met het leveren van kennis aan het ecosysteem van bedrijven en andere instituten”, vertelt Bruls. “We leveren antwoorden vanuit de vraag in de markt. Als een bedrijf kennis nodig heeft om een probleem op de korte termijn op te lossen, kunnen we dat leveren omdat onze docenten altijd middenin het werkveld staan. Ze werken vaak hybride en geven de ene dag les om de andere dag zelf in een hightechbedrijf te werken.”

Investering van bedrijven

De cursussen in het kader van Brabant Leert bij Mikrocentrum, sloten hierop aan. “Dan hebben we het over de sectoren en beroepen van de toekomst als slimme machines en sensoren, artificial intelligence, deep learning, machine learning, connectiviteit en cyber security”, aldus Bruls. “Neem dat laatste onderwerp. Ruim tachtig cursisten hebben hun bewustzijn over dit onderwerp dankzij Brabant Leert vergroot. Reken er maar op dat ze die kennis ook weer doorvertellen binnen de bedrijven waar ze werken. Het effect van zo’n cursus is hiermee veel groter dan alleen de impact op die ene cursist.” 

"Ruim tachtig cursisten hebben hun bewustzijn over cyber security dankzij Brabant Leert vergroot. Reken er maar op dat ze die kennis ook weer doorvertellen binnen de bedrijven waar ze werken." - Frank Bruls

Samenwerken binnen ecosysteem

Volgens Bruls is het samenwerken binnen het ecosysteem van Brainport Eindhoven een andere factor in het succes van de cursussen die Mikrocentrum in het kader van Brabant Leert heeft aangeboden. Hij noemt de samenwerking met het Cyber Weerbaarheidscentrum Brainport (CWB). Deze stichting, gevestigd op de Brainport Industries Campus, biedt bedrijven in de hightech- en maakindustrie de kans om zich beter te wapenen tegen cybercriminaliteit. Brabantse productiebedrijven in deze industrieën konden dankzij de samenwerking tussen CWB en Mikrocentrum met ondersteuning van de Provincie Noord-Brabant kosteloos een cursus Cybersecurity volgen bij Mikrocentrum. “We hebben ook de brug geslagen naar de High Tech Campus”, stipt Bruls aan. “Een aantal cursussen hebben we op die plek georganiseerd. Op die manier konden we ook daar een kwalitatief hoogstaand aanbod ter plekke leveren en dat ook nog eens gratis. Dat heeft alle samenwerkende partijen geen windeieren gelegd.”

Blijven investeren in leertrajecten

Ook Schooleman benadrukt de grote meerwaarde voor individuen, bedrijven en de maatschappij die een dergelijke leertrajecten kunnen opleveren. Bij sommige cursussen verwelkomde Mikrocentrum vier tot liefst acht keer zoveel cursussen als in een regulier traject. “Het feit dat we de cursus gratis aanboden, blijkt dus een belangrijke reden voor het succes te zijn”, vertelt Schooleman. “Ik heb veel respect voor Mikrocentrum dat ze de sprong in het diepe waagden om deel te nemen aan Brabant Leert. Brabant Leert zoekt naar extra financiële mogelijkheden om het aanbod gratis aan te kunnen blijven bieden. Het is voor de toekomst belangrijk dat ook bedrijven zelf meer willen investeren in het verbreden van kennis. Op die manier kunnen we de Brabander toekomstbestendig opleiden juist voor die sectoren waarop onze economie draait. Ze behouden en verstevigen we de toppositie die de regio heeft op het gebied van hightech. Wat mij betreft gaan we in het kader van Brabant Leert samen met alle partners nog veel mooie dingen doen.”