• 9 januari 2017
  • Leestijd: 3 minuten

Vakbeurs Materials krijgt bredere formule en sterkere focus op praktische materiaaluitdagingen

Materials 2017 hoofdafbeelding

De vakbeurs Materials heeft zich ontwikkeld tot een kwalitatief hoogstaand event op het gebied van (nieuwe) materialen. Voortbouwend op dit succes kreeg Materials 2017 een bredere opzet die alle aspecten omvatte van de toepassing van zowel nieuwe als bestaande materialen. De nieuwe formule versterkt de focus op de praktische uitdagingen waarvoor producenten en toepassers van materialen in de technologische maakindustrie en de procesindustrie komen te staan.

Deze editie, op 31 mei en 1 juni 2017 in Veldhoven, kent een praktijkgerichte en levendige opzet rond vier pijlers: materialen, oppervlaktetechnieken, verbindingstechnieken en analysetechnieken.

Live demo's inspireren bezoekers

Organisator Mikrocentrum wil bezoekers aanspreken met herkenbare praktijksituaties en materiaaltoepassingen. Daarnaast zorgen de keynote¬lezingen voor diepgang en gaan de live demo’s in de verschillende Experience Area’s bezoekers inspireren om hun eigen materiaaluitdagingen op te pakken.

Materialen zijn bouwstenen

Materialen zijn de bouwstenen van alles wat we om ons heen zien. Want waar zouden bijvoorbeeld auto's, high-tech machines, vliegtuigen, gebouwen en smartphones zijn zonder de juiste materialen? Het lijkt allemaal vanzelfsprekend, maar bijzondere materiaalinnovaties en -toepassingen vormen het fundament onder veel van onze verworvenheden. De bestaande kennis en expertise verdienen een brede verspreiding – Materials 2017 vormt daarvoor het grootste trefpunt voor (niet-) materiaal-kundigen in de Benelux. Tegelijk komen producenten en toepassers van materialen telkens voor nieuwe uitdagingen te staan. Materials 2017 biedt exposanten het platform om hun oplossingen te presenteren.

Vier pijlers

De vakbeurs en het congres worden gebouwd op vier pijlers, die elk een discipline vertegenwoordigen:

  1. materialen,
  2. oppervlaktetechnieken,
  3. verbindingstechnieken en
  4. analysetechnieken.

Elke pijler krijgt een eigen zone op de beursvloer. Binnen een zone positioneren de exposanten zich rondom de gezamenlijk in te vullen Experience Areas waar ze onder meer live demo's geven of waar bezoekers zelf aan de slag kunnen. Tevens krijgt elke zone een aparte lezingenzaal. “Met Materials 2017 willen we de vier disciplines onder één materialenparaplu samenbrengen”, verklaart beursmanager Timo van Leent van Mikrocentrum. “Die vier disciplines liggen in elkaars verlengde en kunnen niet zonder elkaar. Samen maken ze de beurs breder en interessanter voor bezoekers van allerlei pluimage. Voor elk van die disciplines gaan wij de exposanten intensief betrekken bij het vormgeven van de betreffende zone. Die inrichting biedt hun de gelegenheid om actief in contact te komen met de bezoekers om hen optimaal te informeren en inspireren.”

De vakbeurs met congres is in de nieuwe opzet veel meer dan alleen een beurs over (nieuwe) materialen en materiaaleigenschappen. Er komen ook tal van oppervlaktetechnieken en verbindingstechnieken aan bod, die aansprekende oplossingen voor allerlei gewenste functionaliteiten mogelijk maken. Verder is er op de beursvloer veel aandacht voor oplossingen van allerlei ‘materiaalopgaven’, zoals anti-corrosie, hechting, temperatuurbestendigheid, hergebruik, recyclebaarheid, slijtvastheid, wrijvingsweerstand, UV-bestendigheid en vervormbaarheid. Tot slot komen onderwerpen als analysetechnieken, testen, meten en simuleren uitgebreid aan bod.

Congres en beurs

De manier waarop Mikrocentrum inspiratie en verbinding faciliteert, is uitgegroeid tot een beproefde formule. Naast de beurs is er een congres met aansprekende keynote-lezingen waarin materiaalexperts de state-of-the-art van hun vakgebied uit de doeken doen. Zowel wetenschappers als industriële specialisten zullen in Veldhoven het podium beklimmen. Tevens verzorgen exposanten lezingen met een hoog informatief gehalte. “De ontwikkelingen op materiaalgebied zijn momenteel stormachtig”, zegt Van Leent tot besluit. “Van alles op de hoogte blijven is nagenoeg onmogelijk. Juist dat maakt het samenbrengen van alle kennis van materialen en hun toepassingen die in de Benelux voorhanden is zo waardevol. Ja, het maken van de juiste materiaalkeuze is moeilijk. Maar je afvragen of je dit voorjaar naar Veldhoven moet? Dat lijkt me een uitgemaakte zaak.”

Over de schrijver


Mikrocentrum

Mikrocentrum