Beter en sneller innoveren in de Maakindustrie

Rabobank,  2 december 2015
Rabobank

De Rabobank heeft recent haar strategische visie op de Industrie gepubliceerd. In de rapportage "Beter en Sneller Innoveren in de Maakindustrie" wordt onder meer de noodzaak van innovatieve netwerken en de toenemende dynamiek op het wereldtoneel toegelicht. Hoe zien zij de toekomst van de Nederlandse Maakindustrie?

 

Samenvatting

Innovatie is het sleutelwoord voor Nederlandse ondernemers in de maakindustrie om hun goede positie vast te houden. Om innovatie succesvol te laten verlopen moet een onderneming beschikken over de juiste combinatie van vaardigheden op het gebied van marketing, techniek en projectmanagement. Daarnaast moeten ondernemers beseffen dat ze deze competenties niet allemaal zelf in huis kunnen en hoeven te hebben. Het innovatievermogen is te verhogen door het benutten van de specifieke competenties van de toeleveranciers.


Zo ontstaat een innovatief netwerk van OEM’ers en toeleveranciers, waarmee de Nederlandse industrie de concurrentie in deze sterk veranderende wereld aankan en haar belangrijke rol voor de economie, werkgelegenheid en exportwaarde blijft vervullen. Eén van de belangrijkste gebieden waar de focus van innovatie de komende tijd op moet komen te liggen is duurzaamheid. De maakindustrie vervult een scharnierfunctie in de keten tussen grond- en hulpstoffen enerzijds en halffabrikaten of eindproducten anderzijds.

 

Daarmee heeft de industrie veel invloed op hoe er omgegaan wordt met hetgeen onze planeet ons te bieden heeft. Daarom is het visiedocument van de Rabobank als tweeluik uitgebracht. De bijbehorende studie “Duurzame inrichting van de maakindustrie” identificeert en analyseert welke maatschappelijke trends en issues relevant zijn voor de maakindustrie. De Nederlandse industrie moet de veranderingen in de wereld niet zien als bedreiging, maar als kans om zich nog beter te profileren. Hiervoor is voldoende aandacht nodig voor kennis, competenties, samenwerking en vakbekwaam personeel. Innovatie is cruciaal voor de Nederlandse maakindustrie om ook richting 2030 gezond en concurrerend te blijven op alle niveaus.