• 11 juni 2021
  • Leestijd: 9 minuten

Cursus BBL-spuitgieten: antwoorden op de meest gestelde vragen

spuitgietoperators

Er is veel vraag naar Spuitgietoperators / Machinestellers met brede kennis (bron: Mikrocentrum)

Als werkgever weet u dat het lastig is om een goed opgeleide allround spuitgiet operators/ Machinestellers te vinden én te behouden. De arbeidsmarkt biedt op dit moment mogelijkheden voor werving van schoolverlaters en zij-instromers. In dit artikel gaan we in op alles wat een werkgever moet weten over de opleiding BBL-spuitgieten.

1. Is er sprake van een specialisatie?

Deze opleiding is gericht op het zo breed mogelijk opleiden van Spuitgiet operators/ Machinestellers.

2. Wat kan de medewerker aan het einde van de opleiding?

De medewerker wordt een vakspecialist op het gebied van spuitgieten en het ombouwen en instellen van een spuitgietproductie. De medewerker kent niet alleen het proces maar ook de disciplines daar omheen.

3. Wat is de inhoud van de opleiding?

Naast rekenen, taal, burgerschap, kunststofkennis, procesbeheersing, spuitgiettheorie en spuitgiet praktijk komen ook onderwerpen aan bod als Lean Six Sigma, productieautomatisering, robotisering, Statistische Proces Controle (SPC), kwaliteitsmeting, veiligheid en probleemanalyse ruim aan bod. Alle modules worden afzonderlijk behandeld en getoetst.

4. Hoelang duurt de opleiding?

De opleiding is opgedeeld in overzichtelijke lesmodules en heeft een looptijd van 2 jaar.

5. Hoe ziet de lesplanning eruit?

De lesstof is opgedeeld in 10 lesmodules (per leerjaar 5 modules). Iedere module bestaat uit 8 dagdelen van ieder minimaal 5 uur.

6. Waarom zou ik een medewerker laten deelnemen aan een opleidingstraject van 2-jaar?

Er is een tekort aan goed opgeleid en gemotiveerde vakmensen met specifieke kennis van spuitgieten en alles wat daarbij komt kijken. Deze opleiding voorziet geheel in deze behoeften.

7. Wat maakt deze opleiding uniek?

In het eerste leerjaar kan de deelnemer het landelijk erkend NRK-diploma Spuitgieten 1 en NRK-diploma Spuitgieten 2 behalen. En gedurende het 2e leerjaar het getuigschrift Probleemanalyse bij spuitgieten. Dus binnen de opleiding behaald de leerling vakdiploma’s en getuigschriften.

8. Hoe kom ik aan een geschikte leerling?

Het bedrijf kan een bestaande medewerker inschrijven of zelf werven. Dit kan via de bekende kanalen of via een uitzendbureau of een wervings- en selectiebureau. Wij adviseren om niet alleen via traditionele manieren met kandidaten in contact te komen, maar hiervoor ook sociale media te gebruiken. Laat bijvoorbeeld zien hoe leuk het is om bij uw bedrijf te werken met een moderne video en/of animatie. Maak duidelijk waarom iemand voor uw bedrijf zou kiezen!

9. Hoe weet ik of een leerling het niveau aankan?

Bij de selectie kan de potentiële leerling een aantal testen doen bij Summa College/Summa Procestechnologie, waaruit het niveau per gebied blijkt. Eventueel kunnen we een kort bijscholingsprogramma inzetten.

10. Welke eisen worden er verder gesteld aan de leerling?

De leerling moet een afgeronde vooropleiding hebben op minimaal VMBO-niveau. De Nederlandse taal beheersen. Goed gemotiveerd zijn. Beschikken over rijbewijs B of hiermee bezig zijn. Ook kunnen beschikken over eigen vervoer om op de opleiding- en werklocatie te komen. De opleidingslocaties zijn overigens prima bereikbaar met openbaar vervoer, scooter, e-bike en fiets.

11. Arbeidsovereenkomst

Voordat de leerling met de opleiding kan starten moet er een arbeidsovereenkomst bestaan met het bedrijf. Dit kan een arbeidsovereenkomst zijn voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld 6 maanden.

12. Leerwerk-overeenkomst (praktijkovereenkomst)

Naast een arbeidsovereenkomst wordt er nog ook een leerwerk-overeenkomst afgesloten, de formele overeenkomst tussen de leerling, de werkgever en de opleider.

13. Welk salaris moet ik de leerling betalen?

Het wettelijke minimumloon is van toepassing. Maar de werkgever is natuurlijk vrij om meer te bieden wat zeker wenselijk is om het beroep aantrekkelijk te maken. Zeker als de leerling tijdens de opleiding mooie resultaten laat zien die het bedrijf verder brengen kan dat een mijlpaal zijn voor een salarisaanpassing.

14. Wat als de leerling wil stoppen tijdens het traject?

Door een intensieve begeleiding en veel contact momenten, signaleren we dit soort zaken in een vroeg stadium. Hiermee proberen we preventief vroegtijdig afhaken, in goed overleg tussen alle partijen, te voorkomen.

15. Zijn er voor de leerling kosten verbonden als hij/zij vroegtijdig met het traject wil stoppen?

Hier zijn voor de leerling kosten aan verbonden. Dit wordt ook vastgelegd in de leerwerk-overeenkomst. Het is niet vrijblijvend.

16. Hoe vaak gaat de leerling naar school?

De leerling gaat 1 dag in de week naar school. Dit is in principe op de maandag.

17. Waar gaat de leerling naar school?

De lessen vinden plaats bij:

Summa College (Summa Procestechnologie);
Brainport Industrie Campus – Cluster 1
BIC 1
5657 BX EINDHOVEN

Het gebouw van Summa College in Eindhoven

(bron: Summa College)

Mikrocentrum Opleidingen
De Run 1115
5503 LB VELDHOVEN

Het gebouw van Mikrocentrum in Veldhoven

(bron: Mikrocentrum)

18. Hoe komt de leerling op de opleidingslocatie?

De locatie van Summa College en Mikrocentrum zijn gevestigd in Eindhoven en Veldhoven op korte afstand van elkaar en zeer goed bereikbaar met eigen vervoer en openbaar vervoer.

19. Over welke voorzieningen beschikt de opleidingslocatie?

Mikrocentrum beschikt over een theorie leslokaal met veel productmonsters geschakeld aan een spuitgietpracticum met drie moderne spuitgietmachines, 24 spuitgietmatrijzen, diversen soorten grondstoffen, restvochtmeting, mini-droger met trechterlader, inkleur-apparatuur, tempereer-apparatuur, meetmiddelen, lineaire robot, gereedschapswagens, etc.

Spuitgietpracticum bij Mikrocentrum met moderne spuitgietmachines en randapparatuur (bron: Mikrocentrum)

20. Met welke spuitgietmachines wordt er gewerkt tijdens de praktijklessen?

Er wordt gewerkt met een:

  • ARBURG Allrounder 370E Golden Electric (Selogica besturing) – Electrische aandrijving
  • ENGEL e-victory 50 (CC300 besturing) + Viper 6 robot – Hybride aandrijving
  • SUMITOMO-DEMAG IntElect 50 (NC5 plus besturing) - Electrische aandrijving

21. Hoeveel thuisstudie of huiswerk krijgt de leerling?

De leerling steekt tijd in de voorbereiding van lessen en uitwerking van opdrachten voor het portfolio. Na de reguliere les is er het zgn. openleercentrum (OLC) waarbij de leerling onder begeleiding van de docent aan zijn/haar opdrachten kan werken. Daarnaast ongeveer 2 uur per week zelfstudie/huiswerk.

22. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om als bedrijf een BBL-leerling aan te nemen?

Het bedrijf moet een erkend leerbedrijf zijn met een eigen praktijkbegeleider .

23. Hoe wordt ik een erkend leerbedrijf?

Het bedrijf moet de deelnemer een werkplek bieden die past binnen de dagelijkse bedrijfsvoering. De deelnemer moet het beroep kunnen uitoefenen waarvoor hij of zij een opleiding volgt. Het leerbedrijf moet in staat zijn om de deelnemer opdrachten te laten vervullen die hij of zij nodig heeft om aan de eindtermen, via tussentijdse toetsen, te kunnen voldoen.

Daarnaast dient het bedrijf de nodige faciliteiten te bieden, zoals een praktijkbegeleider die vakinhoudelijke kennis goed kan overdragen. Maar ook zorgt de praktijkbegeleider voor contact met de school om op de hoogte te blijven van het verloop van de praktijkopleiding. Het bedrijf gebruikt een praktijkleerplan om de deelnemer gestructureerd op te leiden en het bedrijf is bereid om tijd, ruimte en middelen vrij te maken voor de opleiding. Ook werkt het bedrijf samen met een consulent van het kenniscentrum van de school.

De erkenning van leerbedrijven gebeurt door:
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
Postbus 7259
2701 AG ZOETERMEER
Louis Braillelaan 24
2719 EJ ZOETERMEER
Telefoon: 088-3380000
Website: https://www.s-bb.nl
E-mail: info@s-bb.nl

24. Wie begeleid de leerling binnen mijn bedrijf?

De praktijkbegeleider, iemand binnen het leerbedrijf die de deelnemer begeleidt tijdens de Beroeps Praktijk Vorming (BPV). Een andere benaming is praktijkopleider.

25. Hoeveel tijd moet de praktijkbegeleider investeren in de begeleiding van de deelnemer?

Dit zal ongeveer 2 uur per week zijn.

26. Zijn er financiële voordelen als ik een BBL-er aanneen?

Er zijn momenteel een aantal zeer interessante subsidies beschikbaar zoals de Subsidieregeling praktijkleren. Maar vaak zijn er meerdere regelingen van toepassing. Dus het is zaak om dit samen met de opleidingsmanagers uit te zoeken. Het blijkt soms mogelijk om vrijwel kostenneutraal op te leiden.

27. Wat is het CREBO-nummer van deze opleiding?

Het CREBO nummer is: 25335 (Mechanisch operator A).

28. Wanneer start deze opleiding?

De opleiding start begin januari 2022 (10 januari 2022).

29. Het team in mijn bedrijf is op dit moment compleet en ik wil wachten met deelnemen, kan dat?

Natuurlijk bent u ondernemer en kijkt u scherp naar de kosten. Maar deze situatie is natuurlijk een momentopname en het opleidingstraject duurt 2 jaar. Investeren in talent voor de toekomst loont altijd.

30. Wat als de opleiding is afgerond en de leerling vertrekt naar een andere werkgever?

Dat zou natuurlijk erg jammer zijn. Het is mogelijk om kostenverrekening van de opleiding, bijvoorbeeld via een staffel, op te nemen in het arbeidscontract. Werknemers kunnen altijd vertrekken. Daarom is het zinvol om als leerbedrijf voor een medewerker aantrekkelijk te blijven. Binden en boeien. Een opleiding hoort daar ook bij, naast goede (secundaire)arbeidsvoorwaarden en carrièreperspectief en een goede werksfeer.

Als uw bedrijf naast het behalen van, korte termijn, commerciële doelstellingen ook oog heeft voor investeren in de opleiding van medewerkers dan is het zeker interessant om de mogelijkheden van deze BBL-opleiding te overwegen.

31. Wat betekent BBL en hoe ziet de opleiding eruit?

Deze afkorting staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. Dit is een combinatie van werken en leren. Veel (jonge) mensen willen graag werken en leren combineren. Vaak geldt dit ook voor mensen die in de techniek willen werken. BBL wordt ook wel werkend leren genoemd. De leerling gaat daarbij meestal 1 dag in de week naar school en werkt daarnaast 4 dagen bij het bedrijf. Doordat werken en leren wordt combineert kan de theorie die op school geleerd wordt gelijk worden toepast in de praktijk.

32. Om hoeveel studie- en praktijkuren gaat het precies?

Het gaat om minimaal 200 uur begeleid onderwijs en minimaal 610 uur zogenoemde Beroeps Praktijk Vorming (BPV).

Een jongere generatie een goede opleiding aanbieden

(bron. Engel Global)

 

Benieuwd naar de cursussen in Spuitgieten?

Met de vormgevingstechniek spuitgieten worden producten gevormd door gesmolten kunststof onder hoge druk in een vorm te spuiten en af te laten koelen. Spuitgieten is een cyclisch proces waarbij het eindproduct via robottechniek uitgenomen wordt.

Bekijk ons aanbod hier

Over de schrijver

Barend Blom

Barend Blom

Programmamanager Opleidingen | Mikrocentrum