• 14 juni 2021
  • Leestijd: 3 minuten

Leiderschap is voortdurend in ontwikkeling

Arielle van Gestel min

Het leiderschap van vandaag is allang niet meer het leiderschap van 20 jaar geleden. In uw rol als leidinggevende bent u verantwoordelijk voor het inspireren, motiveren en in beweging zetten van de medewerkers. Dit in overtuiging dat menselijk kapitaal van grote waarde is voor het succes van het bedrijf. Ariëlle van Gestel, trainer op het gebied van (persoonlijk) leiderschap en communicatie, deelt haar kennis en ervaring over dit vakgebied.

Leiderschap en de veranderende samenleving

Tijdens de industriële revolutie was er behoefte aan mankracht. Het leiderschap kenmerkte zich in die tijd tot het aansturen en motiveren van mensen. Door de globalisering en het digitale tijdperk worden er andere vaardigheden verwacht van de medewerkers. “Tegenwoordig wordt er van leiders gevraagd te werken aan de ontwikkeling van eigenaarschap van medewerkers en zelfsturende teams. Leiders hebben hiermee niet zo zeer meer een sturende rol dan wel een dienende en faciliterende rol. Bovendien moet er met minder mensen, meer werk worden gedaan. Een opkomende tendens is: het stimuleren van persoonlijk leiderschap voor zowel leidinggevenden als andere functies. De samenleving wordt steeds complexer, vraagt meer van onze medewerkers, waardoor vragen ontstaan als: hoe ga ik om met hoge werkdruk en informatiedichtheid?” Aldus Ariëlle van Gestel.

“De taak van een leider is om de mensen te brengen van waar ze zijn, naar waar ze niet geweest zijn.”- Henry Kissinger

Over de trainer

Ariëlle werd tijdens haar studie als psychologiestudent aan de RUL gegrepen door het training- en coaching vak. “In opdracht van een hoogleraar gaf ik op mijn 23e jaar mijn eerste vaardigheidstraining aan een groep leidinggevenden bij Defensie. Ik was verkocht. Inmiddels zit ik ruim 28 jaar in het vak. Ik ben nog steeds gefascineerd door het gedrag van mensen, waarom we doen wat we doen, vanuit welke drijfveren dit gebeurt, welke rol emoties hierin spelen en hoe u ongewenst gedrag blijvend kunt veranderen. In 2001 ben ik zelfstandig ondernemer geworden en in 2006 ben ik als freelancetrainer gestart met de training Leidinggeven op de werkvloer bij Mikrocentrum. Sinds die tijd heb ik meerdere trainingen ontwikkelt en op de kaart gezet. Het is mijn missie om leidinggevenden in Nederland en speciaal binnen de techniek effectiever te laten zijn in hun rol met meer werkplezier en moeiteloosheid.”

Uitdagingen binnen het vakgebied

Een leidinggevende krijgt meer en meer te maken met een diversiteit aan mensen afkomstig uit verschillende culturen. “Als leidinggevende dient u inzicht te krijgen in de groepsdynamiek en hoe positieve relaties op te bouwen tussen de teamleden. Voor een goede samenwerking kan men putten uit een arsenaal aan methodieken zoals Deep democracy, Piramide van Lencioni, Systeemdenken maar ook nog de welbekende Roos van Leary. In de trainingen die ik geef combineer ik de wijsheid en inzichten uit deze modellen gekoppeld aan communicatieve en praktische vaardigheden zodat u uw mensen en teams in beweging zet richting het gewenste resultaat. Ik ben dankbaar voor de positieve reacties na een training. Vaak wordt dan de vraag gesteld: “Wat zou ik hierna kunnen doen, welke training zou u mij kunnen adviseren?” Meer voldoening kunt u een trainer niet geven. Om die reden wordt er binnen Mikrocentrum gewerkt aan het modulair opbouwen van de leiderschapstrainingen zodat u kunt blijven doorleren bij ons en steeds beter wordt in uw vak.”

 

Benieuwd naar trainingen binnen het vakgebied Leiderschap, Communicatie en Persoonlijke effectiviteit?

Onze trainingen zijn afgestemd op de praktijk van technische bedrijven en het zelf doen en ervaren, al dan niet met de inzet van een trainingsacteur en afgestemd op uw persoonlijke leerdoelen.

Bekijk ons opleidingsaanbod hier

Over de schrijver

Mikrocentrum

Mikrocentrum