• 25 januari 2022
  • Leestijd: 3 minuten

Technisch gesproken: try out and connect

Leiderschap Communicatie Persoonlijke Effectiviteit Training Cursus

Hallo, ik ben Floris van Hall, trainingsacteur en regelmatig het levend oefenmateriaal in trainingen van Mikrocentrum op het gebied van leidinggeven, communicatie en projectmanagement. Zo kunt u mij bijvoorbeeld tegenkomen als die medewerker in de training Coachend leidinggeven die alleen maar beren op de weg ziet, de-maar- medewerker. Of als opdrachtgever in de cursus Technisch projectmanager die de opdracht niet concreet maakt.

Als u mij of een collega tegenkomt in een training zijn wij er vooral om dienstbaar te zijn aan u en uw leerdoel. We helpen om leerdoel(en) concreet te maken en gaan daarmee aan de slag. Trainingsacteurs zijn er niet om het u lastig te maken, of in een hoek te zetten. Wij willen graag dat u op een prettige manier ervaart welke mogelijkheden er zijn om een gesprek (positief) te beïnvloeden.

Resultaat behalen

Technici zijn gepassioneerd met hun vak bezig en dat gaat over de inhoud. Tijdens de training horen we regelmatig van de deelnemers dat de uitdaging vaak zit in de manier van samenwerken, afstemmen of opdracht geven met of aan anderen. Allen, medewerkers, collega’s, klanten, leidinggevenden, bezien een situatie vanuit hun eigen perspectief, met hun eigen belang en hun eigen doel in het gesprek dat u met ze voert.

De kans dat u zelf een goed resultaat behaalt hangt dus niet alleen van uzelf af, maar ook van de ander. Meestal hebben we de neiging om sterkere argumenten te poneren, de ander te overtuigen om de kans op eigen succes te vergroten. Maar is dat wel de meest handige keuze?

R = K x A

Vaak ziet u dat de weerstand niet minder wordt als u met sterkere argumenten komt. De kans op succes werkt volgens de volgende formule:

Resultaat = Kwaliteit x Acceptatie

Kwaliteit kunt u zien als uw argumenten, uw voorstel of uw oplossing. De acceptatie ligt helemaal bij de ander en heeft niet zo zeer met de inhoudelijke oplossing te maken maar meer met het eigen belang, of een bepaalde bezorgdheid, angst of weerzin. Ik hoef aan techneuten niet te vertellen dat het weinig zin heeft om nog sterkere argumenten te verzinnen (K) als u geen of weinig acceptatie (A) hebt. Daar ligt de winst dus; hoe krijgt u de acceptatie bij de ander groter? Dit gebeurt niet zozeer op inhoudelijke gronden (K) maar door de acceptatie of de gunfactor te vergroten.

Hoe doet u dat, hoe krijgt u daar feeling voor? Door te oefenen met een trainingsacteur! Oprecht interesse tonen in de ander, doorvragen, samenvatten, begrip tonen en effectieve feedback geven zijn de gespreksvaardigheden waarmee op relationeel vlak de acceptatie al snel vergroot kan worden.

Oefenen is cruciaal

Onderdelen in trainingen waarbij geoefend wordt met trainingsacteurs worden als meest waardevol en leerzaam ervaren.

De trainingsacteurs die ingezet worden staan bekend om:

  • Hun realistisch spel
  • Inlevingsvermogen, met het juist neerzetten van de ander
  • Hun kennis van de werkvloer
  • Een grote zorgvuldigheid in feedback geven

Dat maakt dat u in een veilige omgeving snel kan leren door te ervaren. Het oefenen is cruciaal om de gevonden vaardigheden toe te passen in de praktijk.

De filosoof Confucius zei ooit:

“Vertel het me en ik zal het vergeten.
Laat het me zien en ik zal het onthouden.
Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken.”

Ontwikkel uw softskills

Uw succes als professional wordt naast inhoudelijke, technische kennis, voor een groot deel medebepaald door zachte vaardigheden; oftewel de soft skills.

Bekijk ons cursusaanbod

Over de schrijver

Floris van Hall

Floris van Hall

Trainingsacteur Dubbel E acteerservice