• 18 augustus 2022
  • Leestijd: 4 minuten

Zijn efficiency-denken en resource-optimalisatie de vijand van Lean Product Development?

Siego de Sitter min

Productontwikkeling gaat nooit zonder vallen en opstaan. Uw projecten lopen uit, u heeft gebrekkige requirements, wisselende prioriteiten, capaciteitsissues en de kosten lopen alsmaar op. Deze veel voorkomende knelpunten kosten vaak tientallen procenten van de doorlooptijd. Mikrocentrum docent Siego de Sitter neemt u in deze blog mee in de uitdagingen en kansen van Lean Product Development. Lees verder en leer meer. 

Flow in productontwikkeling

Lean Product Development (LPD) is het brengen van ‘flow’  in productontwikkeling met Lean principes. Dit komt er op neer dat vertraging voorkomen wordt door systematisch de oorzaken daarvan weg te halen: maar die moet u dan wel willen zien en begrijpen. Lean Product Development helpt u bij het kijken onder de motorkap van het proces, zodat u de prestaties kan verbeteren. 

''Ik zie heel veel dat projecten vertraging oplopen door stilstand of ‘loopbacks’, die op hun beurt worden veroorzaakt door capaciteitsproblemen of een rammelend proces. Bekende methodes zoals stage-gate proces en traditioneel projectmanagement blijken niet te helpen om deze problemen te voorkomen.'' Aldus Siego. 

Balans in portfolio en team

Met LPD creëren we weer voor flow bijvoorbeeld door de projectportfolio te balanceren, te zorgen voor juiste kwaliteit in elke stap en teams aan het roer te laten staan met visual workflow management.  Supply chain en operations profiteren mee, kosten gaan omlaag en het belangrijkste: de klant heeft zijn product op tijd. Siego zegt daarover het volgende: ''Ik zie in de Mikrocentrum cursus Lean Product Development zoveel mooie bedrijven langskomen met unieke technologie, die verdienen het echt om competitief te blijven met Lean NPD.''.

Uitdagingen bij procesverbetering

In een fabriek kan u logistieke knelpunten of kwaliteitsproblemen waarnemen. In het engineering kantoor is het lastiger zichtbaar om te zien hoe het eigenlijk loopt. Al begint procesverbetering daar wel mee.

Veel bedrijven vragen zich af of dat projecten een nog kortere doorlooptijd moeten hebben. Het antwoord op die vraag is vrijwel altijd ja en die noodzaak is er dan ook zeker. De eerste stap bij productontwikkeling is om het te zien als een verbeterproces met de lange termijn voor ogen. Prestaties moeten zichtbaar worden en dat vraagt om best veel moed. Uw team moet af van efficiency-denken en resource-optimalisatie, die zijn de vijand van Lean Product Development

Is procesverbetering dan een cultuurkwestie?

In veel bedrijven is het motto: engineers loopt altijd uit. Als dat de norm wordt, dan is het steeds lastiger om er wat aan te doen en raakt het ingebakken in de bedrijfscultuur. De uitdaging zit hem niet in het toepassen van de juist tools, maar het kiezen van de juiste mindset. Dat kan best snel, maar vraagt wel om leiderschap, pro-activiteit én teamwork.

Lean teams ontstaan door menselijk talent

Lean Product Development mag dan procesgericht zijn, dat betekent zeker niet dat het niet mensgericht is. We gaan uit van het vakmanschap en de autonomie van de professional. In traditionele bedrijven zijn projecten, kwaliteit en planning gescheiden afdelingen, maar in Lean teams zijn al deze aspecten geïntegreerd. Zo maakt u maximaal gebruik van het menselijk talent. Vakmanschap en coaching spelen een grote rol in bedrijven die Lean werken.

Ruimte voor creativiteit

Voor repeterende en kritische processen worden standaarden wel belangrijk gevonden, maar die staan ten dienste van de persoon en zijn niet statisch. Hierdoor staan Lean Product Development en creativiteit ook niet met elkaar in conflict, zoals soms gedacht wordt. 

''Lean teams presteren beter en groeien sneller, dat geeft energie.'' - Siego de Sitter

Siego & Mikrocentrum

Siego de Sitter is partner bij Craft Lean Management. Als afgestudeerde Werktuigbouwkundige is hij al ruim vijentwintigjaar werkzaam in de hightech- en maakindustrie: zowel op het gebied van business to business als consumer products. 

''Mikrocentrum kende ik natuurlijk wel van de technische cursussen. Toen ik consultant werd bij CRAFT heeft een ex-collega die al docent was mij geïntroduceerd en heb ik Mikrocentrum gevraagd of er interesse was voor een cursus Lean NPD. Mikrocentrum wilde graag voorop blijven lopen en dus zijn we in zee gegaan en hebben we de cursus ontwikkeld.''. Aldus Siego

Aan de slag met Lean Product Development

De Mikrocentrum cursus Lean Product Development gaat uit van de vijf Lean principes. ‘Flow’ staat daarin centraal. We kijken naar de meest voorkomende problemen en hun oorzaken. Daartegenover zetten we een set ‘enablers’ die als u ze toepast die knelpunten voorkomen of oplossen. Door praktische oefeningen krijgt de cursist een beeld van kansrijke verbeteringen in zijn eigen bedrijfssituatie. Ook aan de slag met Lean Product Development?