Veiligheid staat voor ons als Mikrocentrum altijd voorop. We doen er alles aan om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Om dit te bereiken volgen we altijd de actuele RIVM-richtlijnen en we gaan nog een stap verder. We stellen onszelf hoge eisen als het gaat om de veiligheid van onze gasten, relaties en medewerkers. Ieder detail is uitgewerkt: vanaf het moment dat u bij ons binnenstapt tot aan het moment dat u onze locatie verlaat. Om proactief te handelen houden we de actualiteit nauwlettend in de gaten en staan we in nauw contact met de lokale veiligheidsregio’s en de gemeenten waarin we actief zijn. Ons doel is om bedrijven op een veilige manier maximaal te faciliteren met opleiden, ontmoeten en ondernemen op weg naar de technologie van de toekomst.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op

Overzicht van de coronamaatregelen bij Mikrocentrum op locatie

Hoogwaardig klimaatsysteem met volledige scheiding van in- en uitgaande lucht. Permanente meting en monitoring van het CO2 gehalte.
Additionele luchtzuivering door middel van UV-C techniek, HEPA filters en ionisatie.
Desinfectie bij binnenkomst en op diverse plekken in ons pand zijn desinfectiepunten geplaatst.
Check van uw coronatoegangsbewijs in de Corona check-app en ID bewijs bij binnenkokmst. Dit is verplicht om onze locaties te kunnen betreden.
1,5 meter afstand houden wanneer u in beweging bent
Mondkapje verplicht bij verplaatsing
Mondkapjes zijn in ruime mate beschikbaar. Docenten en BHV-ers hebben handschoenen, mond- en gelaatsmaskers ter beschikking.
Registratie van alle bezoekers, uitsluitend ten bate van bron- en contactonderzoek.
Frequente extra desinfectie en schoonmaak van toiletten en looppaden e.d.
Aangewezen Corona-officer monitored actualiteiten en past maatregelen hierop aan.

Mikrocentrum bezoeken: dit kunt u verwachten

Bezoekt u binnenkort onze locatie, dan is het prettig om vooraf te weten wat u kunt verwachten. Om u, onze andere gasten en onze medewerkers een zo veilig en prettig mogelijk verblijf te bieden, hebben we diverse maatregelen genomen en vragen we u om een aantal richtlijnen en protocollen te volgen.

Voorafgaand aan uw bezoek

We vragen u om binnen 24 uur voorafgaand aan uw bezoek de gezondheidscheck te doen. Indien u een of meerdere van deze vragen met Ja kunt beantwoorden, dan vragen we om contact op te nemen met Mikrocentrum, uw afspraak te verzetten en thuis te blijven.

Bij binnenkomst: controle coronatoegangsbewijs en ID

De overheid stelt het coronatoegangsbewijs verplicht op plaatsen waar veel personen bij elkaar komen. Op onze locatie komen dagelijks veel mensen met elkaar in contact. Mikrocentrum volgt de richtlijnen en adviezen vanuit de overheid en stelt het bieden van een optimaal veilige omgeving altijd voorop. Dit betekent dat wij per 25 september het coronatoegangsbewijs hebben ingevoerd. Bij binnenkomst wordt uw coronatoegangsbewijs in de Corona check-app uitgelezen en uw ID-bewijs (rijbewijs, ID kaart of paspoort) gecontroleerd. Bij een geldig vaccinatiebewijs, testbewijs (max. 24 uur oud) of herstelbewijs wordt u toegelaten tot de locatie. Kunt u geen geldig coronatoegangsbewijs tonen, dan mag u niet de locatie betreden.

We benadrukken dat uw privacy altijd is beschermd. Uw gegevens vanuit de corona check-app worden niet opgeslagen en worden alleen gebruikt voor controle van het bewijs. Wel registreren we uw n.a.w. gegevens ten bate van bron- en contactonderzoek. 

Tijdens uw bezoek

Tijdens uw bezoek is het onderling 1,5 meter afstand van anderen houden verplicht. We hebben onze ruimtes hierop ingericht om dit mogelijk te maken. Wanneer u zich verplaatst, dan dient u een mondkapje te dragen. Heeft u er geen bij zich? Dan kunt u deze halen bij de receptie of, in het geval van een cursus, bij uw docent. Ook zijn er ruim voldoende desinfectiepunten beschikbaar. 

Na afloop van uw bezoek

Heeft u in de afgelopen 10 dagen een bezoek gebracht aan Mikrocentrum of deelgenomen aan een van onze activiteiten en bent u positief getest op corona? Neem dan zo spoedig contact met ons op zodat we de personen waarmee u in contact bent geweest kunnen nagaan en (anoniem) op de hoogte kunnen stellen.

Heeft u vragen over de maatregelen?

Heeft u vooraf aan uw bezoek vragen over de maatregelen bij Mikrocentrum op locatie? Neem dan via corona@mikrocentrum.nl contact op met onze Corona officers. 

Maatregelen voor het veilig deelnemen aan cursussen

Per cursus wordt bekeken welke lesvorm het best passend is: online, klassikaal of hybride (combinatie online en klassikaal). We zorgen voor de juiste hygiënische maatregelen. Zo verhogen we de schoonmaakfrequentie in ons gebouw en is er voldoende desinfecterende handgel en -zeep beschikbaar. Heeft u zich ingeschreven voor een cursus? Dan ontvangt u spoedig bericht over de genomen maatregelen die van toepassing zijn voor uw cursus.

Coronarichtlijnen en -maatregelen bij externe cursuslocaties

Volgt u een van onze cursussen op een externe cursuslocatie, lees dan hier alle richtlijnen en maatregelen per locatie

Q&A: antwoorden op de meest gestelde vragen

1. Wordt er bij het betreden van de cursuslocatie naar een coronatoegangsbewijs en ID gevraagd?
Ja. Mikrocentrum volgt de richtlijnen en adviezen vanuit de overheid en stelt het bieden van een optimaal veilige omgeving altijd voorop. Dit betekent dat wij per 25 september 2021 het coronatoegangsbewijs hebben ingevoerd. Bij binnenkomst wordt uw coronatoegangsbewijs in de Corona check-app uitgelezen en uw ID-bewijs (rijbewijs, ID-kaart of paspoort) gecontroleerd. Bij een geldig vaccinatiebewijs, testbewijs (max. 24 uur oud) of herstelbewijs wordt u toegelaten tot de locatie. We benadrukken dat uw privacy altijd is beschermd. Uw gegevens als gast worden niet opgeslagen en worden alleen gebruikt voor controle van het bewijs.Kunt u geen geldig coronatoegangsbewijs tonen, dan mag u de locatie en cursusruimte niet betreden. 

We benadrukken dat uw privacy altijd is beschermd. Uw gegevens vanuit de corona check-app worden niet opgeslagen en worden alleen gebruikt voor controle van het bewijs. Wel registreren we uw n.a.w. gegevens ten bate van bron- en contactonderzoek. 

2. Waarom is het coronatoegangsbewijs verplicht terwijl de cursus in een kleine groep wordt gehouden?
Op zowel onze locatie als bij onze partnerlocaties komen dagelijks veel mensen met elkaar in contact. In een cursuslokaal zelf is de groep klein, maar dit geldt niet voor de ruimtes waar u uw lunch of pauzedrankje nuttigt. 

3. Gaat mijn cursus door?
Mikrocentrum volgt de meest recente coronamaatregelen zoals voorgeschreven door het RIVM. Volgens de laatste berichtgevingen, kunnen de cursussen fysiek plaatsvinden. De lesopstellingen zetten we zo ruim mogelijk op zodat er zo veel mogelijk onderling afstand gehouden kan (bijvoorbeeld in examenopstellingen), de ventilatie voldoet ruimschoots aan eisen uit het bouwbesluit en overal is desinfectiegel beschikbaar. Voor practicumsituaties en situaties waar het onderling afstand houden niet lukt, stellen we het dragen van mondkapjes en faceshields verplicht. Het dragen van een mondkapje is verplicht wanneer u zich verplaatst. 

4. Ik volg een middag/avondcursus bij Mikrocentrum op locatie, tot hoelaat duurt deze?
Middag/avondcursussen die bij Mikrocentrum in Veldhoven plaatsvinden, hebben geen verplichte eindtijd. Dat komt omdat onze cursussen te typeren zijn als cursussen en trainingen die noodzakelijk zijn voor beroepsuitoefening en er geen horeca inpandig is. Pauzes vinden altijd voor 17.00 uur plaats.

5. Ik volg een middag/avondcursus op een locatie in Utrecht, gaat deze door?
De middag/avondbijeenkomsten worden verplaatst of waar mogelijk online gehouden.

6. Wat doet Mikrocentrum rondom cursussen om de veiligheid te borgen?
Bovenaan deze pagina vindt u een compleet overzicht van alle door ons genomen maatregelen.

7. Wat gebeurt er als mijn cursus niet door gaat vanwege corona?
Per cursus en cursist bekijken we welke aanpak het meest geschikt is. Wanneer het niet mogelijk is om cursussen fysiek plaats te laten vinden, dan worden geplande cursussen verplaatst naar, of hervat op, een later tijdstip. Indien het karakter van de cursus het toelaat kan er gekozen worden voor een online of hybride (mix van klassikaal en online) variant. Wanneer een cursus niet door kan gaan, dan wordt u hiervan altijd door onze afdeling Opleidingen van op de hoogte gesteld en bekijken we samen met u naar een passende oplossing.

8. Worden cursussen online aangeboden?
Helaas is dit niet voor alle cursussen mogelijk omdat veel van onze cursussen praktijklessen bevatten. Waar mogelijk en indien de situatie hierom vraagt, kunnen onze cursussen (deels) online worden verzorgd. Een aantal cursussen zijn in een digital classroom variant beschikbaar.

9. Wat als ik niet naar een cursus kan / mag in verband met corona?
In dit geval bekijken we samen met u welke optie het beste bij uw situatie past. In veel gevallen kunnen we uw deelname verplaatsen naar een later tijdstip. Mocht dit om welke reden dan ook niet lukken, dan kijken we graag met u naar de beste oplossing.

10. Ik ben cursist en ben ziek of heb corona, wat moet ik doen?
Wanneer u ziekteverschijnselen vertoont, dan verzoeken we u om voor 9.00 uur in de ochtend contact op te nemen met onze afdeling Opleidingen via het telefoonnummer +31 (0)40 296 99 33.

11. Ik ben cursist, heb corona en in de afgelopen 10 dagen deelgenomen aan een cursus. Wat moet ik doen?
Wanneer er bij u corona is vastgesteld en u in de afgelopen 10 deel heeft genomen aan een cursus, dan verzoeken we u om direct contact op te nemen met onze afdeling Opleidingen via het telefoonnummer +31 (0)40 296 99 33. Dit is van belang voor bron- en contactonderzoek en het anoniem op de hoogte brengen van personen waar u mee in contact bent geweest.

12. Ik heb vragen, bij wie kan ik terecht?
Heeft u vragen over uw cursus of een van de coronamaatregelen, dan kunt u altijd contact opnemen met onze afdeling opleidingen via +31 (0)40 296 99 33 of opleidingen@mikrocentrum.nl of neem contact op met uw contactpersoon  

Maatregelen voor het veilig deelnemen aan evenementen

Veiligheid voor alle bij de vakbeurzen en evenementen betrokken personen staat voor Mikrocentrum en de samenwerkingspartners altijd voorop. Wij willen alle betrokkenen bij onze evenementne een veilige omgeving bieden om te netwerken, kennis te delen en de nieuwste innovaties te ontdekken. Samen met de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch en de Brainport Industries Campus nemen we verregaande maatregelen om een maximaal veilige omgeving te realiseren. Op onze eigen locatie waar ook andere partijen evenementen kunnen organiseren hebben we deze doorgevoerd. We volgen de richtlijnen vanuit de overheid op de voet en gaan nog een stap verder. Het vertrouwen in een veilige omgeving baseren we ook op de onderzoeksresultaten en aanbevelingen van onder andere het Fieldlab Evenementen. 

Richtlijnen en protocollen

Zowel voor de activiteiten op locatie van Mikrocentrum als voor onze evenementen op andere locaties (zoals vakbeurzen) zijn diverse richtlijnen en protocollen opgesteld. We volgen hierbij ook protocollen die zijn opgesteld door en in samenwerking met diverse brancheverenigingen in de evenementensector. Mikrocentrum is ook aangesloten bij het landelijke initiatief Veilig naar de Vakbeurs. Bezoekers en exposanten worden kort voor aanvang van een evenement op de hoogte gebracht van de voor dat evenement geldende maatregelen en protocollen.

Q&A: antwoorden op de meest gestelde vragen

1. Zijn zakelijke evenementen dit najaar toegestaan?
Ja. Echter, de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus en de vooruitzichten voor de komende weken hebben ons, in samenspraak met de exposanten en partners, doen besluiten alle evenementen die nog in 2021 gepland staan, te verzetten naar een later moment in 2022. Heeft u zich aangemeld voor een evenement in 2021? Dan ontvangt u zo spoedig mogelijk een bericht over de verplaatsing. 

2. Wordt er bij de evenementen naar een coronatoegangsbewijs gevraagd?
Ja. De overheid stelt het coronatoegangsbewijs verplicht op plaatsen waar veel personen bij elkaar komen. Op zowel onze locatie als bij onze partnerlocaties komen dagelijks veel mensen met elkaar in contact. Onze locaties en evenementen vallen daarom onder de Evenementenregelgeving. Mikrocentrum volgt de richtlijnen en adviezen vanuit de overheid en stelt het bieden van een optimaal veilige omgeving altijd voorop. Dit betekent dat wij het coronatoegangsbewijs verplicht invoeren. Bij binnenkomst wordt uw coronatoegangsbewijs in de Corona check-app uitgelezen en uw ID-bewijs (rijbewijs, ID-kaart of paspoort) gecontroleerd. Bij een geldig vaccinatiebewijs, testbewijs (max. 24 uur oud) of herstelbewijs wordt u toegelaten tot de locatie. 

We benadrukken dat uw privacy altijd is beschermd. Uw gegevens vanuit de corona check-app worden niet opgeslagen en worden alleen gebruikt voor controle van het bewijs. Wel registreren we uw n.a.w. gegevens ten bate van bron- en contactonderzoek.

3. Kan ik zonder een coronatoegangsbewijs naar de beurs of een evenement?
Nee. Het tonen van een coronatoegangsbewijs is vanuit de overheid verplicht gesteld. Wij vragen uw medewerking en begrip hiervoor. Wanneer u geen toegangsbewijs kunt of wilt overleggen, dan mag u het evenement niet betreden. 

4. Voor wie geldt de controle op het coronatoegangsbewijs?
De controle geldt voor iedereen die onze evenementen bezoekt of eraan deelneemt. Dus wij vragen de medewerking aan zowel bezoekers, exposanten (standbemensing), aanwezige toeleveranciers, als onze eigen medewerkers.

5. Waar wordt er gecontroleerd?
De controle vindt plaats bij het betreden van de locatie. Hier wordt zowel gecontroleerd op een geldig toegangsbewijs voor het evenement als op het coronatoegangsbewijs. Bij de entree wordt voldoende ruimte ingericht om grote groepen veilig en snel te checken. Met duidelijke bewegwijzering wordt aangegeven waar u terecht kunt voor de controle.

6. Hoe en wat wordt er gecontroleerd?
Bij de registratiebalie controleren de Mikrocentrum medewerkers uw coronatoegangsbewijs, uw toegangsbewijs voor het evenement en uw identiteitsbewijs (paspoort, ID kaart of rijbewijs). Onder coronatoegangsbewijs verstaan wij:

  • De Corona Check app: de QR code van uw vaccinatie, test- of herstelbewijs wordt gescand. Als vaccinatiebewijs wordt alleen de QR code geaccepteerd die vrijgegeven wordt 14 dagen na de laatste vaccinatie
  • Het gele vaccinatieboekje of vaccinatiebewijs: ook hier geldt dat de laatste vaccinatie tenminste 14 dagen voor aanvang van het evenement moet hebben plaatsgevonden
  • Geldig testbewijs: negatief getest op corona (PCR of sneltest met een geldigheid van maximaal 24 uur). Laat u hier gratis testen voor uw bezoek aan een van onze evenementen. 

7. Is het tonen van een ID-bewijs verplicht tijdens de coronacontrole?
Ja. De controle vraagt zowel de controle van het coronatoegangsbewijs als het ID-bewijs. Het bieden van een zo veilig mogelijke omgeving is voor ons de hoogte prioriteit. Om misverstanden en kans op besmetting te voorkomen matchen wij dan ook uw coronatoegangsbewijs met uw ID-gegevens.

8. Is het 1,5 meter afstand houden nog verplicht tijdens evenementen?
We adviseren u, in lijn met de RIVM basisregels, 1,5 meter afstand te houden.

9. Wordt er ook gecontroleerd tijdens de op- en afbouw van vakbeurzen en andere evenementen?
Nee. De huidige bezettingsgraad op de locatie is tijdens de op- en afbouw laag en we beschikken over ruim voldoende ruime om voldoende afstand mogelijk te maken. Bovendien zijn alle locaties waar onze evenementen worden georganiseerd uitgerust met een geavanceerd luchtzuiveringssysteem en zorgen de open deuren voor het aanvoeren van de spullen voor extra ventilatie. 

10. Wordt er bij meerdaagse evenementen iedere dag opnieuw gecontroleerd?
Ja. De controle wordt iedere dag opnieuw uitgevoerd bij de entree.

11. Welke coronamaatregelen worden er op de beurs of het evenement zelf getroffen?
Op het evenement worden de volgende maatregelen getroffen:

  • Handdesinfectiepunten bij alle entrees, toiletten en cateringfaciliteiten om uw handen te desinfecteren
  • 5 meter brede gangpaden op vakbeurzen zorgen we voor extra brede gangpaden zodat men 1,5 meter afstand kan houden
  • Alle ruimtes worden extra goed schoongemaakt denk hierbij aan horecapunten maar ook het toilet en oppervlakken die veelvuldig aangeraakt kunnen worden
  • Betalingen gebeuren contactloos via PIN
  • Mondkapjes zijn niet verplicht maar het staat iedereen vrij om deze te dragen
  • Luchtventilatiesysteem de locaties beschikken allen over een geavanceerd luchtzuiveringssysteem

12. Hoe gaan jullie om met internationale exposanten en bezoekers?
Mikrocentrum volgt hierin de maatregelen en adviezen vanuit de Rijksoverheid. 

13. Is er horeca op jullie beurzen en evenementen?
Ja, de horeca op onze beurzen en evenementen is geopend. Ook hierin volgen wij de richtlijnen vanuit de overheid.

14. Ik ben een exposant en ik wil kosteloos annuleren in verband met het coronavirus, kan dat?
In geval van annuleren door exposant gelden de annuleringsvoorwaarden zoals opgenomen in de betreffende overeenkomst. Indien events door overheidsmaatregelen niet door kunnen gaan dan is dit kosteloos voor de exposanten.

15. Hanteren jullie voor iedere vakbeurs en evenement dezelfde aanpak?
Voor de geplande evenementen, wordt per evenement een maatwerk aanpak bepaald. Als organisatie nemen we verregaande maatregelen om deze evenementen veilig te organiseren en u daarbij volop de ruimte te bieden om verantwoord, in een sfeervolle omgeving, elkaar te ontmoeten. De situatie is echter aan verandering onderhevig en we nemen tijdig passende maatregelen en acties voor de nog geplande evenementen.

17. Wat zijn de maatregelen per locatie?
Voor evenementen gepland op externe locaties geldt dat Mikrocentrum in nauw contact staat met zowel de locatie als de daarbij behorende veiligheidsregio. Wij nemen in samenspraak met deze partijen passende maatregelen en werken diverse scenario’s uit om deze evenementen veilig en succesvol, voor zover verantwoord, plaats te laten vinden.