Veiligheid staat voor ons als Mikrocentrum altijd voorop. We doen er alles aan om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Om dit te bereiken volgen we altijd de actuele RIVM-richtlijnen en we gaan nog een stap verder. We stellen onszelf hoge eisen als het gaat om de veiligheid van onze gasten, relaties en medewerkers. Ieder detail is uitgewerkt: vanaf het moment dat u bij ons binnenstapt tot aan het moment dat u onze locatie verlaat. Om proactief te handelen houden we de actualiteit nauwlettend in de gaten en staan we in nauw contact met de lokale veiligheidsregio’s en de gemeenten waarin we actief zijn. Ons doel is om bedrijven op een veilige manier maximaal te faciliteren met opleiden, ontmoeten en ondernemen op weg naar de technologie van de toekomst.

Heeft u vragen, neem dan contact met ons op

Overzicht van de coronamaatregelen bij Mikrocentrum op locatie

Mondmaskers zijn in ruime mate beschikbaar. Docenten en BHV-ers hebben handschoenen, mond- en gelaatsmaskers ter beschikking.
Desinfectie bij binnenkomst en op diverse plekken in ons pand zijn desinfectiepunten geplaatst.
Overal 1-richtingsverkeer inclusief aanduidingen voor 1,5 meter afstanden. Gescheiden in- en uitgangen, toiletten en trappen omhoog en omlaag.
Perspex scheidingen bij de receptie, bij cateringpunten en op alle tafels om veilig te lunchen en te overleggen.
Hoogwaardig klimaatsysteem met volledige scheiding van in- en uitgaande lucht. Permanente meting en monitoring van het CO2 gehalte.
Additionele luchtzuivering door middel van UV-C techniek, HEPA filters en ionisatie.
Catering medewerkers dragen handschoenen en mondkapjes, bieden voorverpakte lunches aan en serveren dranken en diner uit achter een perspex scherm.
Bij de ingang wordt automatisch van iedereen de lichaamstemperatuur door middel van een infrarood camera gemeten.
Registratie van alle bezoekers, uitsluitend ten bate van bron- en contactonderzoek.
Iedereen krijgt een Mikrocentrum touch-pen, mede ter bediening van de koffiemachines.
Frequente extra desinfectie en schoonmaak van toiletten en looppaden e.d.
Aangewezen Corona-officer monitored actualiteiten en past maatregelen hierop aan.

Mikrocentrum bezoeken: dit kunt u verwachten

Bezoekt u binnenkort onze locatie, dan is het prettig om vooraf te weten wat u kunt verwachten. Om u, onze andere gasten en onze medewerkers een zo veilig mogelijk verblijf te bieden, hebben we diverse maatregelen genomen en vragen we u om een aantal richtlijnen en protocollen te volgen.

Voorafgaand aan uw bezoek

We vragen u om binnen 24 uur voorafgaand aan uw bezoek de gezondheidscheck te doen. Indien u een of meerdere van deze vragen met Ja kunt beantwoorden, dan vragen we om contact op te nemen met Mikrocentrum, uw afspraak te verzetten en thuis te blijven.

Bij binnenkomst

Wanneer u onze locatie betreedt, dan vragen u we direct uw handen te desinfecteren (dit is verplicht). Ook wordt bij de ingang direct automatisch en contactloos met een infraroodcamera uw temperatuur gemeten. Komt deze boven de 38 graden Celsius uit, dan mag u ons pand helaas niet betreden. Is uw temperatuur goed? Dan kunt u zich direct melden bij de receptie. Iedere bezoeker wordt geregistreerd in verband met contact- en brononderzoek. De door u ingevulde gegevens bewaren we maximaal een maand. Daarna worden deze vernietigd conform de richtlijnen van de GDPR.

Tijdens uw bezoek

Tijdens uw bezoek vragen we u om te allen tijden 1,5 meter afstand van anderen te houden en altijd de verplichte looproutes te volgen. Het dragen van een mondkapje is in ons pand is niet verplicht. Wanneer de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden, dan vragen we u wel een mondkapje te dragen. Heeft u geen mondkapje bij zich maar wilt u deze wel graag gebruiken? Dan kunt u deze halen bij de receptie of, in het geval van een cursus, bij uw docent. U bent vrij om in ons pand gebruik te maken van onze warme drankenautomaat, maar gebruik voor het bedienen de overal beschikbare Mikrocentrum touch-pen. Om overdracht van het virus te beperken vragen we u deze pen na gebruik bij u te houden. 

Na afloop van uw bezoek

Heeft u in de afgelopen 10 dagen een bezoek gebracht aan Mikrocentrum of deelgenomen aan een van onze activiteiten en bent u positief getest op corona? Neem dan zo spoedig contact met ons op zodat we de personen waarmee u in contact bent geweest kunnen nagaan en (anoniem) op de hoogte kunnen stellen.

Heeft u vragen over de maatregelen?

Heeft u vooraf aan uw bezoek vragen over de maatregelen bij Mikrocentrum op locatie? Neem dan via corona@mikrocentrum.nl contact op met onze Corona officers. 

Maatregelen voor het veilig deelnemen aan cursussen

Per cursus wordt bekeken welke lesvorm het best passend is: online, klassikaal of hybride (combinatie online en klassikaal). Voor cursussen met practica hebben we speciale aanpassingen doorgevoerd zodat ook deze veilig kunnen plaatsvinden. Voor de klassikale cursussen werken we met aangepaste ruimtes waarbij we de 1,5 meter afstand tussen de aanwezigen kunnen garanderen. We zorgen voor de juiste hygiënische maatregelen. Zo verhogen we de schoonmaakfrequentie in ons gebouw en is er voldoende desinfecterende handgel en -zeep beschikbaar. Ook passen we de cateringfaciliteiten aan conform de richtlijnen, zodat u op een veilige manier gebruik kunt maken van de geboden faciliteiten.

Bij meerdaagse cursussen die hybride plaatsvinden wisselen we de bezetting per cursusdag, vergelijkbaar met de regelingen die nu voor het reguliere dagonderwijs gelden. Heeft u zich ingeschreven voor een cursus? Dan ontvangt u spoedig bericht over de genomen maatregelen die van toepassing zijn voor uw cursus.

Coronarichtlijnen en -maatregelen bij externe cursuslocaties

Volgt u een van onze cursussen op een externe cursuslocatie, lees dan hier alle richtlijnen en maatregelen per locatie

Q&A: antwoorden op de meest gestelde vragen

Gaat mijn cursus door?
Mikrocentrum volgt de meest recente coronamaatregelen zoals voorgeschreven door het RIVM. Volgens de laatste berichtgevingen, kunnen de cursussen weer fysiek plaatsvinden. Alle cursuslokalen zijn zo ingericht dat de 1,5 meter afstandsregel kan worden gewaarborgd, de ventilatie voldoet ruimschoots aan eisen uit het bouwbesluit en overal is desinfectiegel beschikbaar.

Wat doet Mikrocentrum rondom cursussen om de veiligheid te borgen?
Een overzicht van alle maatregelen vind u terug in het Mikrocentrum corona protocol voor cursisten en het NRTO protocol. Bovendien vindt u op deze pagina een compleet overzicht van alle door ons genomen maatregelen.

Wat gebeurt er als mijn cursus niet door gaat vanwege corona?
Per cursus en cursist bekijken we welke aanpak het meest geschikt is. Wanneer het volgens de RIVM richtlijnen niet mogelijk is om cursussen fysiek plaats te laten vinden, dan worden geplande cursussen verplaatst naar, of hervat op, een later tijdstip. Indien het karakter van de cursus het toelaat kan er gekozen worden voor een online of hybride (mix van klassikaal en online) variant. Wanneer een cursus niet door kan gaan, dan wordt u hiervan altijd door onze afdeling Opleidingen van op de hoogte gesteld en bekijken we samen met u naar een passende oplossing.

Worden cursussen online aangeboden?
Helaas is dit niet voor alle cursussen mogelijk omdat veel van onze cursussen praktijklessen bevatten. Waar mogelijk en indien de situatie hierom vraagt, kunnen onze cursussen (deels) online worden verzorgd. Een aantal cursussen zijn in een digital classroom variant beschikbaar.

Wat als ik niet naar een cursus kan / mag in verband met corona?
In dit geval bekijken we samen met u welke optie het beste bij uw situatie past. In veel gevallen kunnen we uw deelname verplaatsen naar een later tijdstip. Mocht dit om welke reden dan ook niet lukken, dan kijken we graag met u naar de beste oplossing.

Ik ben cursist en ben ziek of heb corona, wat moet ik doen?
Wanneer u ziekteverschijnselen vertoont, dan verzoeken we u om voor 9.00 uur in de ochtend contact op te nemen met onze afdeling Opleidingen via het telefoonnummer +31 (0)40 296 99 33.

Ik ben cursist, heb corona en in de afgelopen 10 dagen deelgenomen aan een cursus. Wat moet ik doen?
Wanneer er bij u corona is vastgesteld en u in de afgelopen 10 deel heeft genomen aan een cursus, dan verzoeken we u om direct contact op te nemen met onze afdeling Opleidingen via het telefoonnummer +31 (0)40 296 99 33. Dit is van belang voor bron- en contactonderzoek en het anoniem op de hoogte brengen van personen waar u mee in contact bent geweest.

Ik heb vragen, bij wie kan ik terecht?
Heeft u vragen over uw cursus of een van de coronamaatregelen, dan kunt u altijd contact opnemen met onze afdeling opleidingen via +31 (0)40 296 99 33 of opleidingen@mikrocentrum.nl of neem contact op met uw contactpersoon  

Maatregelen voor het veilig deelnemen aan evenementen

Veiligheid voor alle bij de vakbeurzen en evenementen betrokken personen staat voor Mikrocentrum en de samenwerkingspartners altijd voorop. Wij zijn ervan overtuigd dat we bezoekers en exposanten een veilige omgeving kunnen bieden om te netwerken, kennis te delen en de nieuwste innovaties te ontdekken. Samen met de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch en de Brainport Industries Campus nemen we verregaande maatregelen om een maximaal veilige omgeving te realiseren. Op onze eigen locatie waar ook andere partijen evenementen kunnen organiseren hebben we deze doorgevoerd. We volgen de richtlijnen vanuit de overheid op de voet en gaan nog een stap verder. Het vertrouwen in een veilige omgeving baseren we ook op de onderzoeksresultaten en aanbevelingen van onder andere het Fieldlab Evenementen. 

Geplande evenementen

Voor de geplande evenementen, wordt per evenement een maatwerk aanpak bepaald. Als organisatie nemen we verregaande maatregelen om deze evenementen veilig te organiseren en u daarbij volop de ruimte te bieden om verantwoord, in een sfeervolle omgeving, elkaar te ontmoeten. De situatie is echter aan verandering onderhevig en we nemen tijdig passende maatregelen en acties voor de nog geplande evenementen.

Richtlijnen en protocollen

Zowel voor de activiteiten op locatie van Mikrocentrum als voor onze evenementen op andere locaties (zoals vakbeurzen) zijn diverse richtlijnen en protocollen opgesteld. We volgen hierbij ook protocollen die zijn opgesteld door en in samenwerking met diverse brancheverenigingen in de evenementensector. Mikrocentrum is ook aangesloten bij het landelijke initiatief Veilig naar de Vakbeurs. Bezoekers en exposanten worden kort voor aanvang van een evenement op de hoogte gebracht van de voor dat evenement geldende maatregelen en protocollen.

Evenementen op externe locaties

Voor evenementen gepland op externe locaties geldt dat Mikrocentrum in nauw contact staat met zowel de locatie als de daarbij behorende veiligheidsregio. Wij nemen in samenspraak met deze partijen passende maatregelen en werken diverse scenario’s uit om deze evenementen veilig en succesvol, voor zover verantwoord, plaats te laten vinden.

Maatregelen per locatie