CursusSubsidie

IPMA-D

De certificering voor IPMA (International Project Management Association) geeft al jaren een gedegen invulling aan de competentieontwikkeling van projectmanagement.

Er worden competenties in het technische deel van projectmanagement onderscheiden, maar ook in gedrag en context. Zo wordt niet alleen het project, de projectmanager en het team, maar ook de omgeving van het project zorgvuldig gemanaged. De IPMA-D cursus is veelzijdig en past goed in uw persoonlijke groei als projectleider!

IPMA is een bewustwordings- en reflectieproces dat mogelijkheden biedt voor verdere verdieping en professionalisering van projectmanagement.

Wat leert u tijdens deze cursus?
 • kennis van de definities van een project, projectmanagement en programmamanagement
 • projectfasen en organisatie binnen projecten
 • methoden en technieken voor projectplanning, -besturing en kwaliteitsbewaking
 • budgettering en financiën binnen een project
 • de basisprincipes van projectmanagement en projectteams
 • en u bereidt zich optimaal voor op het IPMA-D examen
Voor wie is de cursus IPMA-D bedoeld?

Projectmedewerkers en beginnende projectmanagers die IPMA-gecertificeerd willen worden.
Of voor projectdeelnemers die zich graag breed willen oriënteren op het vakgebied van de projectmanager.
Voor cursisten met minimaal 3 jaar ervaring bieden wij ook de cursus IMPA-C aan.

Niveau van de cursus

HBO

Duur

De IPMA D cursus leidt op voor het gelijknamige examen van IPMA-D en gaat in op de basisprincipes van projectmanagement en de bijbehorende competenties.

Naast de dagbijeenkomsten (in overleg te bepalen) is er gemiddeld 60 tot 80 uur aan zelfstudie nodig ter voorbereiding op het IPMA-D theorie examen.

Certificaat

De cursus leidt u op voor het gelijknamige examen. Het (niet bij de cursus inbegrepen) IPMA-D examen wordt separaat afgenomen bij IPMA. Dit examen bestaat uit 2 onderdelen en duurt in totaal 3,5 uur: het eerste onderdeel bestaat uit 50 meerkeuzevragen (1 uur), het tweede onderdeel bestaat uit open vragen, waaronder een aantal rekenvragen, korte open vragen en een kort scenario (2,5 uur).

Via de online leeromgeving kunt u oefenvragen en proefexamens maken ter voorbereiding op het examen.

Lesmateriaal

U maakt gebruik van actueel lesmateriaal tijdens de cursus. Dit sluit aan op de nieuwe eindtermen voor het examen die per 1 augustus 2011 van kracht zijn

 

Cursusprogramma IPMA D
 • elementen van projectmanagement: doelen stellen, faseren, beheersen en beslissen;
 • relatie tussen bedrijfsdoelen en projectresultaten en de gevolgen voor de opzet van een project;
 • projectmodellen en structuren;
 • werken in projectteams; leiderschap, teamvorming en communicatie;
 • tijd en geld in projecten;
 • planningstechnieken zoals CPM, PERT en Gantt;
 • Work Breakdown Structure;
 • Earned Value Analysis;
 • voortgangsbewaking en -beheersing;
 • budgettering en financiering.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om deze cursus bedrijfsintern te organiseren?

Aanpak

We komen vrijblijvend bij u op bezoek, zodat we een goed beeld krijgen van uw organisatie, de doelgroep en uw doelstellingen.

Kwaliteit

Een goede afstemming op uw bedrijfsspecifieke situatie en de inzet van zeer ervaren docenten die hun sporen in de praktijk hebben verdiend. Mikrocentrum is CEDEO-erkend.

Prijs

Het organiseren van een bedrijfsinterne cursus voor meerdere personen levert vaak een interessant prijsvoordeel op.

Resultaat

Uiteindelijk telt het resultaat. Onze persoonlijke en flexibele aanpak, de praktijkgerichte aanpak en bovenal onze ervaren en specialistische docenten dragen bij aan dit succes.

Neem voor meer informatie contact op met:
Wilma Kuijpers, w.kuijpers@mikrocentrum.nl of telefonisch via +31 (0) 40 296 99 33

Wat is IPMA?

IPMA is de afkorting van International Project Management Association.

In 1965 is IPMA ontstaan als netwerkgroep voor projectmanagers van internationale projecten. Tegenwoordig is IPMA een snel groeiend internationaal netwerk van nationale vakverenigingen voor projectmanagement in meer dan 45 landen, in Nederland vertegenwoordigd door IPMA-NL.

IPMA schrijft niet één methodiek voor, maar wil stimuleren dat een projectmanager zijn beroep competent uitoefent. IPMA veronderstelt dat een projectmanager het vermogen nodig heeft om kennis, kunde, persoons- en attitudekenmerken effectief in te zetten voor het succesvol leiden van een project. Sinds 1994 kent IPMA de mogelijkheid tot certificering waardoor projectmanagers kunnen aantonen over de juiste competenties te beschikken.

IPMA is toepasbaar in alle denkbare omgevingen zoals bedrijven, overheden, bouw en ICT.

Certificering

Bij certificering wordt het bekwaamheidsniveau van de deelnemer getoetst. Op basis van dit uitgangspunt zijn de competenties per niveau in kaart gebracht. In totaal onderscheidt IPMA vier certificeringsniveaus. Voor niveau D en C geldt dat vooral kennis erg belangrijk is. Bij niveau B en A wordt vooral gekeken naar de competenties. Vanaf niveau C wordt ook projectervaring getoetst. Feitelijk is een IPMA-certificaat een bewijs van ervaring in projecten en een garantie voor het kennisniveau.

IPMA is een bewustwordings- en reflectieproces, dat mogelijkheden biedt voor verdere verdieping en professionalisering van projectmanagement.

IPMA D: voor projectmedewerkers en beginnende projectmanagers. De voorbereiding op het examen vergroot de theoretische kennis van alle aspecten van projectmanagement. Er zijn geen instroomeisen.

IPMA C: voor projectmanagers die minimaal drie jaar projectervaring hebben in minder complexe projecten

IPMA B: voor projectmanagers met minimaal 6 jaar ervaring in projecten, waarvan 3 jaar in complexe projecten.

IPMA A: voor zeer ervaren projectmanagers met minimaal 5 jaar ervaring in een multi-project omgeving.

Het is niet noodzakelijk om de niveaus van D naar A te doorlopen, na toetsing van projectervaring en –kennis wordt het niveau van instroom bepaald.

De structuur van IPMA

IPMA gaat uit van competenties die nodig zijn om een project goed te kunnen managen. In totaal beschrijft IPMA 46 competenties verdeeld over drie gebieden:

Technische competenties: de vaktechnische fundamenten van projectmanagement. Er worden 20 competenties beschreven die van belang zijn voor de voorbereiding, inrichting, uitvoering en afsluiting van een project.

Gedragsmatige competenties: de persoonlijke competentie-elementen van een projectmanager. Er worden 15 competenties beschreven die van belang zijn voor het managen van een project, op het gebied van projectleiderschap, sociale vaardigheden en teamwerk.

Contextuele competenties: de competentie-elementen van projectmanagement in relatie tot de omgeving van het project. Er worden 11 competenties beschreven die een project manager moet ontwikkelen om op een effectieve manier met zijn omgeving om te gaan

 

Deze cursus wordt uitsluitend bedrijfsintern georganiseerd.