CursusSubsidie

Writing reports in English

De cursus Writing reports in English is gericht op het schrijven van representatieve, heldere rapporten in de Engelse taal. Die rapporten dienen zo geschreven te zijn dat zij door de lezers, die in het algemeen het Engels niet als moedertaal hebben, goed begrepen kunnen worden.

Lezers verwachten dat de schrijvers van technische rapportages zich aan bepaalde conventies houden. Zoals de context waarin een vraagstelling zich voordoet, een duidelijke beschrijving van het probleem en de stappen die zij hebben genomen op weg naar oplossing of antwoord. Deze schrijfcursus is daarvoor een uitstekende basis.

Wat leert u tijdens deze cursus?

Na afloop van de cursus bent u in staat een helder, bondig en samenhangend technisch rapport te schrijven dat de toets van de internationale communicatie kan doorstaan en niet uitsluitend voor technische experts toegankelijk is.

Voor wie is de cursus Writing reports in English bedoeld?

Technici en technische onderzoekers, productmanagers, R&D medewerkers en verder iedereen die technische teksten maakt in het Engels.

Niveau van de cursus

Vanaf MBO met een zekere vaardigheid in het opstellen van rapporten, bij voorkeur ook in het Engels. Basiskennis van het Engels is een voorwaarde.

Duur

3 dagbijeenkomsten van 9.30 tot 17.00 uur, 1x per week

Bewijs van deelname

Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname.

Vorm

De cursus is interactief van aard en verloopt het meest zinvol als de deelnemers rapporten meebrengen die zij in het verleden hebben gemaakt of hebben moeten lezen, “work-in-progress”, etc. Dat garandeert maximale relevantie voor de werkpraktijk.

Daarnaast biedt de cursus op die manier een groep deelnemers de gelegenheid kritisch te kijken naar de traditie van schriftelijke rapportage die binnen hun organisatie is gegroeid. Niet zelden komt dan naar voren dat het zowel bondiger als duidelijker kan.

  • revisie van onderdelen van de Engelse grammatica die belangrijk zijn om internationaal begrepen te worden
  • internationale conventies in technische en wetenschappelijke rapporten
  • de meest gangbare Engelse taalstructuren in rapporten
  • essentiële Engelse woordenschat
  • passend taalgebruik: de juiste formulering op de juiste plaats
  • hoe vermijd ik typisch Nederlandse fouten in mijn Engelse rapport?
  • op welke wijze moet ik mijn rapport organiseren om het optimaal leesbaar te maken?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om deze cursus bedrijfsintern te organiseren?

Aanpak

We komen vrijblijvend bij u op bezoek, zodat we een goed beeld krijgen van uw organisatie, de doelgroep en uw doelstellingen.

Kwaliteit

Een goede afstemming op uw bedrijfsspecifieke situatie en de inzet van zeer ervaren docenten die hun sporen in de praktijk hebben verdiend. Mikrocentrum is CEDEO-erkend.

Prijs

Het organiseren van een bedrijfsinterne cursus voor meerdere personen levert vaak een interessant prijsvoordeel op.

Resultaat

Uiteindelijk telt het resultaat. Onze persoonlijke en flexibele aanpak, de praktijkgerichte aanpak en bovenal onze ervaren en specialistische docenten dragen bij aan dit succes.

Neem voor meer informatie contact op met:
Sandra Böttcher, s.bottcher@mikrocentrum.nl of telefonisch via +31 (0)6 53 66 91 76
Deze cursus wordt uitsluitend bedrijfsintern georganiseerd.