• 7 augustus 2015
  • Leestijd: 2 minuten

Verbetering door voorkomen van verspilling

lean product development

Traditioneel richt verbetering zich op het optimaliseren van de waardetoevoegende stappen in een proces en dat kan een (bescheiden) winst opleveren. Er is echter volgens de Lean filosofie juist grote winst te behalen met het voorkomen van verspilling (reductie van waste).

Verspilling, wachten en rework

Bij ontwikkeling zit die verspilling met name in twee factoren: wachten (geen flow, vanwege te weinig mensen, of wachten op informatie, tekeningen, onderdelen, feedback, besluiten, etc.) en rework (dingen opnieuw moeten doen omdat ontwerpkeuzes in een later stadium verkeerd blijken uit te pakken).

Rework voorkomen

Om rework te voorkomen, moet men in de eerste fase van het ontwikkelproces voldoende tijd uittrekken voor het maken van de juiste ontwerpkeuzes. Het paradoxale is dat doorlooptijdverkorting (over het hele project) in het beginstadium dus om ‘extra’ tijd lijkt te vragen. ‘Bezint eer ge tekent’, dat is lean. Het is zelfs een expliciete methode, Frontloading geheten: Benut de ruimte vroeg in het proces: effectief in het begin, efficiënt op het eind.

U zou lean productontwikkeling een vorm van slim projectmanagement kunnen noemen, stelt Siego de Sitter van CRAFT Lean Management:

“Net zoals u lean manufacturing dan slimme logistiek noemt. Maar, projectfasering alléén geeft geen beheersing. Het zijn de momenten van stilstand en de ‘loopbacks’ die leiden tot vertraging. Die moet u er dus met lean uithalen. Dat kan door duidelijke doelstellingen te formuleren, de stappen in het ontwikkelproces dichter bij elkaar te brengen, het aantal contact- en overdrachtsmomenten te beperken, en natuurlijk continu te verbeteren.”

Japan loopt voorop met lean product development en De Sitter ziet bijvoorbeeld in Scandinavië al het nodige gebeuren in lean communities. In ons land is het allemaal nog heel bescheiden.

“Er zijn wel wat best practices bij enkele grote bedrijven, maar met name het MKB zou veel effectiever kunnen innoveren, als het slim naar z’n ontwikkelproces zou kijken. Dit wordt alleen maar belangrijker nu OEM’ers steeds meer ontwikkeling bij hun toeleveranciers leggen.

Het is niet moeilijk om ervoor te zorgen dat productontwikkeling elke keer een stukje sneller gaat. Het kost niets, maar u moet het willen en het onderdeel maken van het dagelijks werk. Als het gevoel leeft dat men procesverbetering ‘erbij’ moet doen en als er geen tijd is voor de ‘lessons learned’, dan lukt het niet.


In ontwikkeling ligt de focus volgens De Sitter nog altijd op het product.

Procesinnovatie heeft hier een lagere status dan productinnovatie. Maar je moet net zo goed zorgen voor je proces, elke dag. Gelukkig ziet iedereen weer de waarde van onze maakindustrie, maar willen we die behouden dan moeten we ook productontwikkeling in Nederland lean gaan organiseren.”

Elimineer systematische verspilling

Procesverbetering staat de laatste jaren veel in de belangstelling, zo ook binnen de technische maakindustrie. Te ingewikkelde en inefficiënte processen kunnen de oorzaak zijn van vertraging, verspilling en hoge kosten. Dit is te voorkomen door processen beter beheersbaar te maken, de kwaliteit ervan te verbeteren en door risico’s en problemen tijdig in kaart te brengen en te elimineren.

Bekijk ons cursusaanbod

Over de schrijver

Mikrocentrum

Mikrocentrum