WorkshopSubsidie

Poka Yoke

In de workshop Poka Yoke staat  een beproefde methode centraal om te voorkomen dat menselijke vergissingen resulteren in onacceptabele producten.

In de laatste decennia was er een ware hausse met betrekking tot kwaliteit. Toch verschijnen er nog regelmatig berichten in de krant over producten die door fabrikanten worden terug geroepen, omdat ze gevaar kunnen opleveren voor de gebruiker. Bedrijven maken vaak hoge kosten om zulke fouten te herstellen. Dit kunt u met Poka Yoke voorkomen.

Wat leert u tijdens deze workshop?

U leert in deze workshop:

  • de filosofie en de principes van Poka-Yoke
  • de noodzaak om 100% te controleren op de mogelijke oorzaak (bron) van kritieke fouten en vergissingen in plaats van (statistisch) steekproef-gewijs op het resultaat
  • het opstellen van een procesanalyse
  • het uitvoeren van FMEA
  • het beoordelen van de aard van de vergissingen of fouten en het bepalen van het type Poka-Yoke dat kan worden gebruikt
Voor wie is de workshop Poka Yoke bedoeld?

Iedereen die regelmatig te maken heeft met het ontwerpen en inrichten van werkplekken in werkplaats of kantoor en iedereen die het kwaliteitsniveau in de organisatie wil verbeteren

Niveau van de workshop

Vanaf MBO

Duur

In overleg met u te bepalen.

Lesmateriaal

Een syllabus en een Engelstalig boek met 240 illustraties.

Algemene theorie over basisprincipes van kwaliteitscontrole

  • het nut van een zorgvuldige procesanalyse, een fabricageschema en een montageschema en de werkwijze bij het opstellen daarvan
  • het inventariseren van het risico van vergissingen en fouten in een productontwerp en in productieprocessen
  • het typeren van kwaliteits-risico’s en het bepalen van het vereiste type Poka-Yoke om die risico’s af te dekken

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om deze cursus bedrijfsintern te organiseren?

Aanpak

We komen vrijblijvend bij u op bezoek, zodat we een goed beeld krijgen van uw organisatie, de doelgroep en uw doelstellingen.

Kwaliteit

Een goede afstemming op uw bedrijfsspecifieke situatie en de inzet van zeer ervaren docenten die hun sporen in de praktijk hebben verdiend. Mikrocentrum is CEDEO-erkend.

Prijs

Het organiseren van een bedrijfsinterne cursus voor meerdere personen levert vaak een interessant prijsvoordeel op.

Resultaat

Uiteindelijk telt het resultaat. Onze persoonlijke en flexibele aanpak, de praktijkgerichte aanpak en bovenal onze ervaren en specialistische docenten dragen bij aan dit succes.

Neem voor meer informatie contact op met:
Mart Mijnsbergen, m.mijnsbergen@mikrocentrum.nl of telefonisch via +31 (0)6 51 85 52 63
Deze cursus wordt uitsluitend bedrijfsintern georganiseerd.
logo Business Software Gratis Vakbeurs & Congres
Business Software Event 2020
25 november 2020
Mikrocentrum, de Run 1115, Veldhoven
Inschrijven | Informatie | In agenda