Ontdek business kansen met sensoren en data

Sensors & Data Mega Challenge

AFGELAST  

Business kansen met Sensors & Data

Op 24 maart worden 5 concrete vraagstukken aan u gepresenteerd. Heeft u een mogelijke oplossing voor deze sensoruitdaging of heeft u zelf een vraagstuk en denkt u dat sensoren hier een oplossing voor kunnen bieden. Kom dan naar de Sensors & Data Mega Challenge.

Naast deze concrete vraagstukken wordt het programma compleet gemaakt door 3 top sprekers die u meenemen in de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van Sensors en Data

Mega Challenge

In verschillende sessie worden de challenges aan u voorgelegd. De eigenaar van de challenge presenteert het doel wat ze willen bereiken. Wat is het probleem achter het probleem?  Met welke randvoorwaarden moet rekening gehouden worden? Onder begeleiding van de dagvoorzitter wordt er gebrainstormd over mogelijk oplossingen.

De eerste stap is gemaakt. Wilt u na het event verder praten met de challenge-eigenaar? Ook dat faciliteren wij voor u.

Deze 5 Mega Challenges worden gepresenteerd:

 • Fosfaatmetingen in bodem
 • Stikstofmetingen met drone
 • PH waarde meting in een contaminatiegevoelige omgeving
 • Monitoring van dierenwelzijn
 • Attractiever zwemmen met sensoren

Een uitgebreidere beschrijving vindt u onder het tabje "challenges".

Praktische informatie

Datum 24 maart 2020 van 14.00 - 17.00
Locatie Mikrocentrum, De Run 1115, Veldhoven
Parkeren Gratis
Deelnamekosten   

Deelname aan het event bedraagt €95. Leden van Mikrocentrum High Tech Platform ontvangen 10% korting of kunnen het event gratis bezoeken door een voucher in te zetten.

Prijs is inclusief Koffie, thee en frisdranken
13:30-14:00
Ontvangst
14:00-14:30
FransFeldbergenRond
Sensoren en data als verdienmodel

Frans Feldberg, Full Professor of Data-Driven Business Innovation, VU Amsterdam

14:30-15:00
Mega Challenge WUR & Imec

Voor een uitgebreide beschrijving  zie het tabje Challenges.

15:00-15:30
Koffie-/theepauze
15:30-16:00
StellaKapodistriaRond
BIG DATA: van theorie naar praktijk

Stella Kapodistria, Assistant Professor, TU/Eindhoven

16:00-16:30
Mega Challenge: Rhenus Lub & Universiteit Utrecht

Voor een uitgebreide beschrijving  zie het tabje Challenges.

16:30-17:00
RoaldVanDerVliet
Kan sensoriek de zwemtraining of zwemles attractiever maken en is er een businesscase te realiseren?

Roald van der Vliet, Directeur, InnoSportlab de Tongelreep

Bij InnosportLab De Tongelreep komen sensor en data samen. Roald neemt u mee in wat er nu al is bereikt.

Maar er zijn nog meer uitdagingen. Ontdek het tijdens deze laatste Mega Challenge.

17:00-18:00
Napraten onder het genot van een drankje.

Heeft u de oplossing voor een of meerdere van deze challenges?

Fosfaatmeting voor Waterzuiveringsbedrijven - IMEC

Het is lastig om fosfaat uit het grondwater te verwijderen. Waterzuiveringsbedrijven zijn opzoek naar een fosfaatalarmeringssysteem. Door dit alarmeringssysteem kunnen waterzuiveringsbedrijven tijdig de inname van grondwater stoppen als er fosfaat wordt gedetecteerd.

Doel van fosfaat solution case

Het doel van de fosfaat solution case is om een detectiesysteem waarbij bodemsensoren fosfaat detecteren. Vervolgens wordt op basis van data een voorspelling gedaan wanneer de inname van grondwater moet worden gestopt.

Drone bodem stikstof meting - WUR

Voor het onderzoeken en monitoren van de effecten van klimaatverandering en mitigerende maatregelen is het cruciaal om de organische (kool)stof voorraden in de bodem nauwkeurig, snel en betrouwbaar te kunnen meten en tegen lage kosten.

Op dit moment worden de parameters die hiervoor nodig zijn (organische stof, C gehalte in de bodem en de bulkdichtheid) met verschillende lab-methodes bepaald en moeten voor een goede bulkdichtheidsbepaling ringen worden gestoken. Dit levert nauwkeurige metingen op die geschikt zijn voor rapportage. Maar dit is wel erg tijdrovend en duur. Daarnaast is het wenselijk om of een goed mengmonster te nemen of een aantal herhaalde metingen te doen op korte afstand om de korte afstand variatie in organische stof en bulkdichtheid in de bodem (bijvoorbeeld als gevolg van gewasgroei) te neutraliseren. De data is ook input voor de modellen die worden gebruikt en ontwikkeld. Hierbij is een hoge nauwkeurigheid en herhaalbaarheid van belang.

Doel van bodem stikstof meting solution case

Een oplossing vinden van een sensor die vanuit een drone nauwkeurig stikstof in de bodem kan meten. Vervolgens dient de data een betrouwbaar en nauwkeurig model opleveren.

Betrouwbare PH-meting t.b.v. conditiemeting in de industriële omgeving - Rhenus LUB

Op dit moment worden er maandelijks duizenden handmatige metingen bij klanten verricht. Hiervoor wordt een digitale refractometer en een digitale PH-meter gebruikt. Met name de laatste geeft heel snel een verkeerde waarde als de taster niet goed wordt gereinigd. Daarnaast wordt de taster na de metingen altijd in “bewaarvloeistof” geplaatst.

Doel van betrouwbare PH-meting t.b.v. conditiemeting in de industriële omgeving

Het plaatsen van een sensor voor het controleren van de concentratie en een sensor voor het controleren van de PH-waarde. Deze metingen vinden dagelijks plaats. Waar bij iedere meting nauwkeurig en betrouwbaar is.

Daarnaast is het de bedoeling om een oplossing te vinden hoe de concentratie na de meting  automatisch op peil kan worden gebracht.

Via een online platform wordt alle data geanalyseerd waar vervolgens een nieuw slim product, sensoren en dienst op de markt kan worden gebracht.

Monitoren van gedrag en welzijn dieren - Universiteit Utrecht

De veehouderij staat de komende jaren voor een aantal uitdagingen. Door de overgang naar een meer duurzame, circulaire landbouw wordt er meer gevraagd van het aanpassingsvermogen van dieren. Ook veranderen veehouderijsystemen onder invloed van de maatschappij. Dieren worden vaker in grote groepen gehouden en ingrepen om probleemgedrag te voorkomen zijn niet langer toegestaan. Om aan die uitdagingen te voldoen moeten we naar veehouderijsystemen die ruimte bieden aan de natuurlijke behoeftes van de dieren en hun aanpassingsvermogen ondersteunen. Daarnaast hebben we dieren nodig die goed om kunnen gaan met die complexere omgeving en zich daar goed in voelen.

Doel van monitoren van gedrag en welzijn dieren solution case

Met behulp van sensortechnologie het aanpassingsvermogen het welzijn van individuele dieren continue monitoren.

Het dierenwelzijnsonderzoek wil nieuwe methodes ontwikkelen om in nieuwe veehouderijsystemen het gedrag en welzijn van dieren te monitoren. Sensortechnologie biedt hiervoor steeds meer mogelijkheden en geweldige kansen.

Kunt u een actieve bijdrage leveren aan de oplossing voor een of meerdere van deze cases meld u dan nu aan.

Kan sensoriek de zwemtraining of zwemles attractiever maken - Innosportlab De Tongelreep

De Sensors  & Data Mega Challenge is bedoeld voor iedereen die betrokken is (of wil zijn) bij het gebruiken en ontwikkelen van sensortechnologie. Heeft u een oplossing voor een van de gepresenteerde Mega Challenges? Of heeft u zelf een challenge en wilt u leren hoe andere dit aanpakken?

Dan is deze middag voor u.

Deelname fee  bezoekers:

Deelname aan het event bedraagt €95. Leden van Mikrocentrum High Tech Platform ontvangen 10% korting of kunnen het event gratis bezoeken door een voucher in te zetten..

Exposanten van Smart Sensors & Data Analysis 2020 zijn bedrijven die partijen kunnen helpen met het oplossen van een sensor / data vraag.

Deelname opties

Bronspakket: € 995,- *

 • Table-top expositie (tafel  van 120x80, 2 stoelen, stroom en wifi)
 • Plaatsen van een eigen roll-up banner van max 1.20m breed
 • Logo op event website bij exposantenoverzicht
 • Deelname van 2 personen aan het event


Zilverpakket: € 1.395,- *

 • Alle opties van Brons plus:
  • ½ advertentie in de programmaboekje
  • Deelnemerslijst (excl. e-mailadressen en alleen als er toestemming gegeven is)


Goudpakket: € 1.795,- *

 • Alle opties van Zilver plus:
  • Hele advertentie i.p.v. ½ in de programmaboekje
  • Logo op bezoekerswerving (+/- 8500 gerichte adressen)
  • Logo op ontvangstschermen

*leden van Mikrocentrum ontvangen 10% korting.

Extra opties

Een lezing geven? Exposanten met een goud- of zilverpakket kunnen zich aanmelden voor een parallelle lezing. Mikrocentrum  bepaalt of uw lezing wordt opgenomen in het programma. Naar de volgende criteria wordt gekeken:

 • Technische inhoudelijke lezing (geen verkoopverhaal)
 • Een klantcase, liefst verteld door of met de klant
 • Sluit aan bij de andere lezingen, geen overlap.

Contact:

Mikrocentrum
Telefoon +31 (0)40 - 2969922
Karin Mous, k.mous@mikrocentrum.nl

Locatie:

Mikrocentrum Veldhoven
De Run 1115 
5503 LB Veldhoven

Route:

Klik hier om uw route te bepalen.