Reduceer risico's en tref de juiste maatregelen voor een optimale veiligheid bij het werken met machines

Iedere machine die binnen de Europese Unie op de markt wordt gebracht of wordt gebruikt dient te voldoen aan de Europese Machinerichtlijn. Deze richtlijn geeft de veiligheidscriteria waaraan machines dienen te voldoen. Zo dient de machinefabrikant of -importeur te zorgen voor een gebruikershandleiding, een CE-markering, technisch constructiedossier en een EG-verklaring van overeenstemming. Ook de toepassing van een Lock Out Tag Out Try Out systeem draagt bij aan het veiliger werken met machines. Al deze aspecten hebben één doel: risico's reduceren en een optimale veiligheid bereiken voor een ieder die met machines werkt.

Hoe bouw ik een veilige machine? Welke aspecten zijn mechanisch op te lossen en welke elektrisch? Hoe bouw ik een besturing die voldoet aan de PL en SIL eisen? Welke eisen stelt de Machinerichtlijn en hoe voer ik deze door? Het antwoord op deze vragen ontdekt u tijdens onze cursussen en evenementen gericht op machineveiligheid. Hierbij leert u ook uw machine op risico’s te beoordelen en tevens de juiste maatregelen te treffen op het gebied van veiligheid voor de (toekomstige) gebruiker.

Machineveiligheid

Cursussen op het gebied van Machineveiligheid