AC logo geenjaartal

Dit is Technology for Automotive

De wereld van de automotive staat aan de vooravond van grote veranderingen. Wereldwijde uitdagingen zoals filevorming, luchtvervuiling en het broeikaseffect, maken het noodzakelijk dat bedrijven internationaal én cross-sectoraal samenwerken. Denk aan samenwerkingen met smart industries en nanotechnologie, maar ook met de topsectoren Energie en Logistiek; cross-sectorale samenwerking is dé sleutel tot mondiaal succes!

Automotive sector toont innovatiekracht tijdens Technology for Automotive

Dit event speciaal gericht op de innovatieve automotive industrie van Nederland wordt georganiseerd door MIkrocentrum in samenwerking met RAI Automotive NL. Zowel op expo als in het congresprogramma staan innovaties binnen de volgende thema's centraal: 

  • Sustainable mobility
  • Smart mobility
  • Sustainable en smart manufacturing
  • Automotive Learning Community

Binnen deze thema’s worden zowel op de expo als in het lezingenprogramma de volgende onderwerpen belicht: gedragsverandering en sociale structuren, digitalisering en platforms, verduurzaming van voertuigen, volgende generatie accutechnologie, energiedragers en motoren, slimme mobiliteit en logistiek. Deze ontwikkelingen staan ook in de door RAI Automotive Industry NL ontwikkelde HTSM Automotive Roadmap.

AC logo geenjaartal

Dit is Technology for Automotive

De wereld van de automotive staat aan de vooravond van grote veranderingen. Wereldwijde uitdagingen zoals filevorming, luchtvervuiling en het broeikaseffect, maken het noodzakelijk dat bedrijven internationaal én cross-sectoraal samenwerken. Denk aan samenwerkingen met smart industries en nanotechnologie, maar ook met de topsectoren Energie en Logistiek; cross-sectorale samenwerking is dé sleutel tot mondiaal succes!

Automotive sector toont innovatiekracht tijdens Technology for Automotive

Dit event speciaal gericht op de innovatieve automotive industrie van Nederland wordt georganiseerd door MIkrocentrum in samenwerking met RAI Automotive NL. Zowel op expo als in het congresprogramma staan innovaties binnen de volgende thema's centraal: 

  • Sustainable mobility
  • Smart mobility
  • Sustainable en smart manufacturing
  • Automotive Learning Community

Binnen deze thema’s worden zowel op de expo als in het lezingenprogramma de volgende onderwerpen belicht: gedragsverandering en sociale structuren, digitalisering en platforms, verduurzaming van voertuigen, volgende generatie accutechnologie, energiedragers en motoren, slimme mobiliteit en logistiek. Deze ontwikkelingen staan ook in de door RAI Automotive Industry NL ontwikkelde HTSM Automotive Roadmap.

Impressie Technology for Automotive

Meer informatie over Technology for Automotive


Neem voor meer informatie contact op met:

Charlotte de Jong
Charlotte de Jong
Programmamanager Evenementen
+31 40 296 99 11
+31 6 33 58 68 11
c.jong@mikrocentrum.nl

Ja, ik heb interesse in exposeren op Technology for Automotive