Mechatronica, Robotica, Elektro en Industriële Automatisering

Opleidingen

Alle opleidingen in het vakgebied Mechatronica, Robotica, Elektro en Industriële Automatisering (44)

loading
Basiscursus Elektrotechniek voor de industrie
De cursus Elektrotechniek voor de industrie helpt u de basiselementen van elektrotechniek, zoals elektrisch schakelen, te begrijpen en toe te passen.
Meer informatie |

Utrecht 04-10-2018 7x Inschrijven
Veldhoven 05-11-2018 7x Inschrijven

Cursus Elektronica voor niet elektronici
De cursus Elektronica voor niet elektronici leert u de basis, schema's te lezen en te herleiden, defecten te herkennen en te verhelpen, metingen uit te voeren en veilig te werken.
Meer informatie |

Utrecht 07-05-2018 6x Inschrijven
Utrecht 24-09-2018 6x Inschrijven

Cursus Elektrotechnisch storing zoeken
Storing zoeken in elektrotechnische installaties is een kwestie van doen! Natuurlijk wilt u dan beschikken over voldoende basiskennis van elektrotechniek, schema’s kunnen lezen en methodieken toe kunnen passen om storingen effectief te lijf te gaan. Deze cursus helpt u daarbij op weg!
Meer informatie |

Veldhoven 05-06-2018 2x Inschrijven
Veldhoven 18-12-2018 2x Inschrijven

Basiscursus Industriële automatisering
De basiscursus Industriële automatisering geeft u inzicht in systeemarchirectuur en leert u de basis van besturingstechnieken, processen en meet- en regeltechnieken.
Meer informatie |

Veldhoven 31-10-2018 7x Inschrijven
Veldhoven 08-04-2019 7x Inschrijven

Cursus Elektrische aandrijftechniek
De cursus Elektrische aandrijftechniek leert u de standaarden en toepassingen van motoren, frequentieregelaars en motion control.
Meer informatie |

Utrecht 30-10-2018 9x Inschrijven

Cursus Mechatronica
De cursus Mechatronica geeft u een basisintroductie op het gebied van besturingstechniek, sensoriek en uitvoerorganen en leert u om te gaan met machinebesturingen.
Meer informatie |

Veldhoven 05-11-2018 8x Inschrijven
Veldhoven 27-03-2019 8x Inschrijven

Course Applied Mechatronics
This course will give you the insights to understand the essence and structure of mechatronics systems in practice.
Meer informatie |

Veldhoven 21-06-2018 5x Inschrijven

Cursus Applied Mechatronics
U leert tijdens deze praktijkgerichte cursus Applied Mechatronics in korte tijd mechatronische systemen te begrijpen, ontwerpen, modelleren en zo optimaal mogelijk te realiseren!
Meer informatie |

Veldhoven 21-06-2018 5x Inschrijven

Cursus Meet- en regeltechniek
De cursus meet- en regeltechniek biedt de basiskennis aan iedereen die hiermee actief is in de proces- en installatieautomatisering.
Meer informatie |

Veldhoven 17-05-2018 4x Inschrijven
Veldhoven 01-11-2018 4x Inschrijven

Cursus Meet- en regeltechniek op HBO-niveau deel 1
In de cursus Meet- en regeltechniek deel 1 wordt aan de hand van metingen het systeem geïdentificeerd.
Meer informatie |

Veldhoven 21-09-2018 6x Inschrijven
Utrecht 13-03-2019 6x Inschrijven

Cursus Meet- en regeltechniek op HBO-niveau deel 2
Technici die op Meet- en Regeltechniek complexere situaties willen kunnen oplossen, hebben meer inzicht in het proces nodig. Cursisten die een optimaal ingesteld systeem willen ontwerpen hebben geavanceerdere gereedschappen nodig.
Meer informatie |

Utrecht 16-05-2018 6x Inschrijven
Veldhoven 09-11-2018 6x Inschrijven

Cursus EMC met aarding en afscherming
De praktische cursus waarin u leert over de EMC fenomenen, de EMC machine eisen en de EMC problematiek herkennen en voorkomen.
Meer informatie |

Woerden 30-10-2018 2x Inschrijven
Woerden 09-04-2019 2x Inschrijven

Cursus Software architect
Met deze cursus krijgt u inzicht in de rol als software architect, de stakeholders, architectuur ontwerp en documentatie, evaluatie/validatie en productkwaliteit.
Meer informatie |

Utrecht 07-06-2018 4x Inschrijven
Veldhoven 06-06-2019 4x Inschrijven

Cursus Object-georiënteerde PLC besturingen ontwikkelen
U leert object-georiënteerde analyse-, design- en implementatietechniek toepassen op uw eigen PLC besturingssoftware (obv IEC 61131-3).
Meer informatie |

Utrecht 07-06-2018 5x Inschrijven
Veldhoven 01-11-2018 5x Inschrijven

Cursus ROS-Industrial basis (Robot Operating System)
Tijdens de cursus ROS (Robot Operating System) gaat u kennis maken met de mogelijkheden van ROS-I.
Meer informatie |

Veldhoven 14-05-2018 3x Inschrijven
Veldhoven 12-11-2018 3x Inschrijven

Cursus TCP/IP
Met deze cursus verdiept u zich in TCP/IP toepassingen zoals: VPN, VoiP, draadloos, Quallity of Service (QoS) en IPv6.
Meer informatie |

Utrecht 22-05-2018 3x Inschrijven

Cursus Industriële netwerken
De cursus Industriële Netwerken geeft u inzichten in netwerksystemen zoals Profibus, CAN en Interbus.
Meer informatie |

Veldhoven 16-05-2018 2x Inschrijven
Utrecht 07-11-2018 2x Inschrijven

Cursus Ethernet
Na afloop van de cursus kent u de typische Ethernet-terminologie en de gebruikte apparatuur. Ook bent u in staat om een eenvoudig Ethernet-netwerk aan te leggen en eenvoudige problemen hierin te vinden.
Meer informatie |

Veldhoven 21-11-2018 1x Inschrijven
Utrecht 17-04-2019 1x Inschrijven

Cursus Machineveiligheid specialist (Module ABCD)
De cursus machineveiligheid specialist is een volledige combinatie van vier modules op het gebied van machineveiligheid en CE-markeren.
Meer informatie |

Eindhoven 16-05-2018 5x Inschrijven
Utrecht 02-10-2018 5x Inschrijven

Cursus Machineveiligheid PL en SIL (Module ABD)
Deze 4-daagse machineveiligheid cursus bestaat o.a. uit wet- en regelgeving, CE-markering, risicobeoordeling en PL/SIL.
Meer informatie |

Veldhoven 16-05-2018 4x Inschrijven
Utrecht 02-10-2018 4x Inschrijven

Cursus Machine veilig ontwerpen (Module ABC)
De cursus Machine veilig ontwerpen geeft u inzicht in de vertaling van de mechanische veiligheidseisen uit de Machinerichtlijn 2006/42/EG.
Meer informatie |

Veldhoven 16-05-2018 3x Inschrijven
Utrecht 02-10-2018 3x Inschrijven

Cursus Machineveiligheid, Wet- en regelgeving (Module A)
In één praktijkgerichte cursusdag krijgt u inzicht in o.a. machineveiligheid, wet- en regelgeving en CE-markering.
Meer informatie |

Eindhoven 16-05-2018 1x Inschrijven
Utrecht 02-10-2018 1x Inschrijven

Cursus Risicobeoordeling en keuze van risicoreducerende maatregelen (Module B)
Leer machines en productielijnen op risico’s te beoordelen en deze te reduceren volgens wet- en regelgeving.
Meer informatie |

Veldhoven 23-05-2018 1x Inschrijven
Utrecht 09-10-2018 1x Inschrijven

Cursus Machineveiligheid voor de constructeur (Module C)
Leer tijdens de cursus 'Machineveiligheid voor de constructeur' mechanische veiligheidsmaatregelen volgens EN-normen toepassen en stel een SRS op.
Meer informatie |

Veldhoven 30-05-2018 1x Inschrijven
Utrecht 16-10-2018 1x Inschrijven

Cursus Veilige besturingen ontwerpen volgens PL/SIL (Module D)
U leert o.a. de machine besturingstechnische PL/SIL normen en de risicograaf toe te passen en de faalkans te berekenen.
Meer informatie |

Veldhoven 06-06-2018 2x Inschrijven
Utrecht 30-10-2018 2x Inschrijven

Cursus Robotveiligheid volgens de Machinerichtlijn (Module F)
De verdiepingscursus Robotveiligheid geeft u inzicht in machineveiligheid voor robot- en geïntegreerde productiesystemen.
Meer informatie |

Veldhoven 22-06-2018 1x Inschrijven
Veldhoven 20-12-2018 1x Inschrijven

Cursus Wet en regelgeving, Hijsen en heffen in de praktijk (Module G)
Tijdens deze cursus staat het ontwerpen conform de CE-markeringsnormen op de hijs- en/of hefwerktuigen of hijsgereedschappen centraal.
Meer informatie |

Veldhoven 19-06-2018 1x Inschrijven
Veldhoven 18-12-2018 1x Inschrijven

Cursus Explosieveiligheid (ATEX)
De cursus Explosieveiligheid (ATEX) is met name gericht op fabrikanten en gebruikers van explosieveilige apparatuur en machines.
Meer informatie |

Eindhoven 16-05-2018 2x Inschrijven
Veldhoven 01-11-2018 2x Inschrijven

Workshop ESD (Electro Static Discharge)
Met deze praktische ESD cursus kunt u alle ESD problematiek aan, van achtergronden tot aan de normen. Inclusief certificering!
Meer informatie |

Veldhoven 09-10-2018 2x Inschrijven
Veldhoven 12-03-2019 2x Inschrijven

Workshop ESD Hercertificering
De ESD hercertificering en opgefriscursus. Actuele kennis over ESD, normen en richtlijnen, meten en auditeren.
Meer informatie |

Eindhoven 15-05-2018 1x Inschrijven
Veldhoven 16-11-2018 1x Inschrijven

Cursus NEN 3140 basis
Deze basiscursus NEN 3140 basis stelt u in staat de elektrische gevaren te herkennen en veilig te kunnen werken.
Meer informatie |

Utrecht 31-10-2018 2x Inschrijven
Veldhoven 21-11-2018 2x Inschrijven

Cursus Herhaling en update NEN 3140
Fris uw NEN 3140 kennis weer op voor de komende jaren met deze herhaling en update cursus!
Meer informatie |

Eindhoven 16-05-2018 1x Inschrijven
Utrecht 05-12-2018 1x Inschrijven

Cursus NEN 1010 basis
In de cursus NEN1010 leert u op praktijkgerichte wijze over de (nieuwe) regelgeving en veiligheidsbepalingen van de NEN 1010 normen.
Meer informatie |

Utrecht 09-11-2018 2x Inschrijven
Veldhoven 19-03-2019 2x Inschrijven

Cursus Herhaling en update cursus NEN 1010:2015
U raakt tijdens deze herhalingcursus vertrouwd met de nieuwe en toegevoegde bepalingen van de NEN 1010 norm
Meer informatie |

Utrecht 30-11-2018 1x Inschrijven
Veldhoven 02-04-2019 1x Inschrijven

Cursus Controle en inspectie van elektrische arbeidsmiddelen
U leert het verrichten van inspectie en controle aan elektrische arbeidsmiddelen (meten en gegevensverwerking) o.b.v. de NEN3140
Meer informatie |

Veldhoven 23-11-2018 1x Inschrijven

Cursus Object oriented analysis & design with UML 2.0
De cursus Object oriented analysis & design with UML 2.0 is erop gericht om u een basis kennis te geven van de UML 2.0 notatie
Meer informatie |

Deze cursus wordt uitsluitend bedrijfsintern georganiseerd.

Cursus Modern C++
De cursus "Modern C++" leert u C++ toe te passen volgens de maatstaven van vandaag de dag: moderne stijl resulterend in correcte en heldere code!
Meer informatie |

Deze cursus wordt uitsluitend bedrijfsintern georganiseerd.

Cursus CAN kop industrieel
Deze verdiepingscursus richt zich met name op de functionaliteit van de CAN-controller, netwerk configuratie en CANopen protocol.
Meer informatie |

Deze cursus wordt uitsluitend bedrijfsintern georganiseerd.

Cursus CAN kop automotive
Deze verdiepingscursus stelt u in staat om een CANbus netwerksysteem op te zetten binnen een automotive toepassing.
Meer informatie |

Deze cursus wordt uitsluitend bedrijfsintern georganiseerd.

Cursus CAN in de praktijk
Na het volgen van de cursus CAN (controll area network) bent u op de hoogte van de werking en kunt u dit in de praktijk toepassen.
Meer informatie |

Deze cursus wordt uitsluitend bedrijfsintern georganiseerd.

Cursus Servotechniek
In de cursus Servotechniek leert u o.a. een geschikte motorreductor-selectie met bijbehorende besturing te maken.
Meer informatie |

Deze cursus wordt uitsluitend bedrijfsintern georganiseerd.

Cursus Veilig werken en VCA
Deze cursus bereid u voor op het basis VCA of VCA VOL examen en brengt het veiligheidsbewustzijn op niveau!
Meer informatie |

Deze cursus wordt uitsluitend bedrijfsintern georganiseerd.

Cursus Aandrijven en Besturen
Deze unieke cursus biedt inzicht in o.a.: aandrijftechniek, besturingstechniek, pneumatiek, hydrauliek, interfacing en motion control.
Meer informatie |

Deze cursus wordt uitsluitend bedrijfsintern georganiseerd.

Informatiebijeenkomst Aandrijftechniek en Mechatronica
Gratis informatiebijeenkomst over de Mikrocentrum aandrijftechniek en mechatronica cursussen. Voor een inzicht in de cursussen en kennismaking met de docenten.
Meer informatie |

De nieuwe datum voor deze cursus is binnenkort bekend.

High Tech Platform leden