CursusSubsidie

Meet- en regeltechniek op HBO-niveau

Procesbeschrijving & identificatie, blokschema’s en responsie van het open systeem

Technici die op het gebied van Meet- en Regeltechniek complexere situaties optimaal willen realiseren hebben meer inzicht in het proces nodig. Voor een dergelijke systeem ontwerp zijn de standaard instelregels onvoldoende.
Hiervoor is inzicht in het proces een vereiste en zijn geavanceerdere gereedschappen en methoden benodigd. Zo dient, aan de hand van juiste metingen, het systeem te worden geïdentificeerd waarmee vervolgens een regelaar wordt ingesteld. Door de stabiliteit van een proces in kaart te brengen in zowel in het s-domein als ω-domein leert u een regelaar (P, PD, PI, PID) optimaal in te stellen!

Dit levert de cursus Meet- en regeltechniek HBO u op

Na afloop van deze cursus kunt u:

 • Aan de hand van metingen (stap responsie en bode diagram) een proces identificeren;
 • Een Bode diagram opnemen van een proces;
 • Analytisch de impulse en stap responsies uitrekenen en bodediagrammen interpreteren, tekenen en simuleren;
 • Een systeem terugkoppelen en analyseren op stabiliteit in zowel het s-domein als ω-domein;
 • Analyses en berekeningen maken op stabiliteit en K (=versterkingsfactor) instelling vanuit een bodediagram;
 • Poolbanen tekenen en hiermee ontwerpen in het s-domein;
 • Vanuit het s-domein en ω-domein een P, PD, PI en PID regelaar ontwerpen middels berekening en simulatie. Hiermee zijn specs van de klant (zoals overshoot, piektijd, settling time) om te zetten in optimale  regelaarparameters vanuit het s-domein;
 • Een regelaar optimaal instellen vanuit het ω-domein;
 • Beter sturing geven aan technisch engineers op het gebied van meet- en regeltechniek.

Voor wie is deze cursus bedoeld?

Voor technici die een afgeronde technische HBO opleiding hebben en zich het vak Meet- en Regeltechniek eigen willen maken en meer inhoudelijke kennis willen opdoen om technische situaties beter te kunnen doorgronden.

Niveau van de cursus

HBO

Duur

12 dagbijeenkomsten van 9.00 uur – 16.30 uur, 1 bijeenkomst per week.

Getuigschrift

De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt u een getuigschrift.

Lesmateriaal

U ontvangt bij de cursus het boek “regeltechniek voor het HBO” en het bijbehorende werkboek / dictaat.

Practicum

Deze cursus is inclusief 4 practicumbijeenkomsten die plaatsvinden op de practicumlocatie van Mikrocentrum in Veldhoven. Hier kunt u o.a. aan de slag met practicumopstellingen waarbij u met regelingen kunt experimenteren. Denk hierbij aan druk-, niveau-, flow- en temperatuurregelingen. Maar ook het dynamisch gedrag bij aandrijftechniek opstellingen.

Deel A - Procesbeschrijving & identificatie, blokschema’s en responsie van het open systeem

 • het verschil tussen sturen en regelen herkennen;
 • rekenen met- en vereenvoudigen van blokschema’s tot één blok met overdrachtsfunctie;
 • het kunnen opstellen van een wiskundig model van een fysisch systeem waarmee simulaties zijn uit te voeren;
 • het kunnen opstellen van een differentiaal vergelijking (D.V.);
 • het kunnen berekenen van een responsie middels Laplace rekenmethodiek;
 • van een overdrachtsfunctie een polen- nulpunten beeld kunnen tekenen en vanuit een PN beeld een overdrachtsfunctie herleiden;
 • complexe rekenwijze kunnen toepassen en hiermee de versterking en de fase na-ijling van een systeem kunnen berekenen;
 • omrekenen van versterking in [dB] en visa versa;
 • de 6 basissystemen herkennen vanuit de responsie en vanuit het Bodediagram;
 • tekenen en simuleren van een bodediagram en polair figuur.

Deel B - Het instellen van een regelaar (P, PD, PI, PID)

 • terugkoppeling en stabiliteit vanuit het s-domein en ω-domein;
 • poolbanen en ontwerpregels vanuit het s-domein;
 • ontwerp criteria zoals overshoot, settling time en statische fout berekenen vanuit het s-domein;
 • P, PD, PI en PID regelaar ontwerpen vanuit het s-domein en ω-domein.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om deze cursus bedrijfsintern te organiseren?

Aanpak

We komen vrijblijvend bij u op bezoek, zodat we een goed beeld krijgen van uw organisatie, de doelgroep en uw doelstellingen.

Kwaliteit

Een goede afstemming op uw bedrijfsspecifieke situatie en de inzet van zeer ervaren docenten die hun sporen in de praktijk hebben verdiend. Mikrocentrum is CEDEO-erkend.

Prijs

Het organiseren van een bedrijfsinterne cursus voor meerdere personen levert vaak een interessant prijsvoordeel op.

Resultaat

Uiteindelijk telt het resultaat. Onze persoonlijke en flexibele aanpak, de praktijkgerichte aanpak en bovenal onze ervaren en specialistische docenten dragen bij aan dit succes.

Neem voor meer informatie contact op met:
Wouter Lintsen, w.lintsen@mikrocentrum.nl of telefonisch via +31 (0) 40 296 99 33
Inschrijven Plaats Startdatum Begintijd Eindtijd Prijs Avonden/Dagen
Veldhoven 11-11-2020 9:00 16:30 € 4245 12

Mikrocentrum werkt met all-in-prijzen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W. en inclusief lesmateriaal en arrangementskosten.

Leden van het Mikrocentrum High Tech Platform ontvangen 10% korting op de cursusprijs.

Het dag arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee, water en een uitgebreide lunch en fris na de middag.
Het middag-avond arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee, water en een avondmaaltijd inclusief drankje.
Het avond arrangement bestaat uit onbeperkt koffie, thee en water.

Mikrocentrum heeft de cursussen elektrotechniek, mechatronica en industriële automatisering schematisch weergegeven in een zogenaamd opleidingshuis. Zo heeft u in één oogopslag overzicht van de verschillende cursustitels.

 

Probleem met de weergave? Klik hier om het opleidingshuis in een nieuw venster te openen.