Procesverbetering staat de laatste jaren veel in de belangstelling, zo ook binnen de technische maakindustrie. Te ingewikkelde en inefficiënte processen kunnen de oorzaak zijn van vertraging, verspilling en hoge kosten. Dit is te voorkomen door processen beter beheersbaar te maken, de kwaliteit ervan te verbeteren en door risico’s en problemen tijdig in kaart te brengen en te elimineren. Streven naar het verbeteren van het proces is één, maar het organiseren en realiseren vraagt kennis en ervaring. De keuze voor de juiste methodiek is hierbij essentieel. Welke methodiek past bij uw bedrijf en situatie?

Lean Six Sigma

Lean Six Sigma is een methode die afhankelijk is van een samenwerking tussen teams om de prestaties te verbeteren door systematisch verspilling te elimineren en variatie te verminderen. Het combineert Lean en Six Sigma om de acht soorten verspilling (muda) te elimineren: defecten, overproductie, wachten, niet-benut talent, transport, inventaris, beweging en extraverwerking. Wilt u hiermee aan de slag? We bieden een compleet trainingsprogramma, van Yellow, Orange, Green tot en met Black Belt.

Lean Six Sigma Mikrocentrum Lean Six Sigma Mikrocentrum
Lean manufacturing Lean manufacturing

Procesverbetering en lean manufacturing

In de industrie neemt het niveau van de klantvraag alsmaar toe. Dit stelt eisen aan de mate waarin u uw processen beheerst of verbetert. Met krachtige tools als MSA, FMEA, APQP/PPAP, QRM, Poka Yoke en 8D heeft u de handvatten in huis om binnen uw bedrijf de strategische, tactische en operationele prestaties te verbeteren. Het resultaat: minder verspilling, fouten en schadeclaims én een hogere klanttevredenheid. Onze cursussen en evenementen gericht op het verbeteren van het proces en lean manufacturing maken u wegwijs in deze tools en helpen u deze verbeteringen te realiseren.

Statistical engineering

Het systematisch integreren van statistische concepten, methodieken en tools met als doel problemen in processen duurzaam op te lossen; dat is systems engineering. Statistische procesbeheersing en het op statistische basis opzetten en uitvoeren van experimenten helpen u dit te realiseren. Hierbij is een goede basis in rekenvaardigheden essentieel. Ga aan de slag met systems engineering en leg een stevige basis tijdens onze cursussen op het gebied van SPC, Design of Experiments en rekenvaardigheden.

statistical engineering spc statistical engineering spc

Procesverbetering staat de laatste jaren veel in de belangstelling, zo ook binnen de technische maakindustrie. Te ingewikkelde en inefficiënte processen kunnen de oorzaak zijn van vertraging, verspilling en hoge kosten. Dit is te voorkomen door processen beter beheersbaar te maken, de kwaliteit ervan te verbeteren en door risico’s en problemen tijdig in kaart te brengen en te elimineren. Streven naar het verbeteren van het proces is één, maar het organiseren en realiseren vraagt kennis en ervaring. De keuze voor de juiste methodiek is hierbij essentieel. Welke methodiek past bij uw bedrijf en situatie?

Lean Six Sigma Mikrocentrum Lean Six Sigma Mikrocentrum

Lean Six Sigma

Lean Six Sigma is een methode die afhankelijk is van een samenwerking tussen teams om de prestaties te verbeteren door systematisch verspilling te elimineren en variatie te verminderen. Het combineert Lean en Six Sigma om de acht soorten verspilling (muda) te elimineren: defecten, overproductie, wachten, niet-benut talent, transport, inventaris, beweging en extraverwerking. Wilt u hiermee aan de slag? We bieden een compleet trainingsprogramma, van Yellow, Orange, Green tot en met Black Belt.

Lean manufacturing Lean manufacturing

Procesverbetering en lean manufacturing

In de industrie neemt het niveau van de klantvraag alsmaar toe. Dit stelt eisen aan de mate waarin u uw processen beheerst of verbetert. Met krachtige tools als MSA, FMEA, APQP/PPAP, QRM, Poka Yoke en 8D heeft u de handvatten in huis om binnen uw bedrijf de strategische, tactische en operationele prestaties te verbeteren. Het resultaat: minder verspilling, fouten en schadeclaims én een hogere klanttevredenheid. Onze cursussen en evenementen gericht op het verbeteren van het proces en lean manufacturing maken u wegwijs in deze tools en helpen u deze verbeteringen te realiseren.

statistical engineering spc statistical engineering spc

Statistical engineering

Het systematisch integreren van statistische concepten, methodieken en tools met als doel problemen in processen duurzaam op te lossen; dat is systems engineering. Statistische procesbeheersing en het op statistische basis opzetten en uitvoeren van experimenten helpen u dit te realiseren. Hierbij is een goede basis in rekenvaardigheden essentieel. Ga aan de slag met systems engineering en leg een stevige basis tijdens onze cursussen op het gebied van SPC, Design of Experiments en rekenvaardigheden.

Cursussen in het vakgebied Lean Six Sigma en procesverbetering

8D-PPS

(5 reviews)
29 november 2022 1 bijeenkomst

APQP/PPAP

(2 reviews)
8 juni 2023 1 bijeenkomst

Design for Six Sigma (DfSS)

2 november 2022 11 bijeenkomsten

Design of Experiments

(1 review)
9 november 2022 1 bijeenkomst

Design of Experiments

(2 reviews)
9 november 2022 5 bijeenkomsten

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)

(4 reviews)
18 november 2022 1 bijeenkomst

Lean manufacturing

Deze cursus wordt alleen bedrijfsintern georganiseerd.

Lean Product Development

(1 review)
24 maart 2023 5 bijeenkomsten

Lean Six Sigma Black Belt

2 november 2022 16 bijeenkomsten

Lean Six Sigma Champion

Deze cursus wordt alleen bedrijfsintern georganiseerd.

Lean Six Sigma Green Belt

(4 reviews)
2 november 2022 8 bijeenkomsten

Lean Six Sigma projecten

31 december 2022 De nieuwe datum voor deze cursus is binnenkort bekend.

Lean Six Sigma Yellow Belt

Deze cursus wordt alleen bedrijfsintern georganiseerd.

Poka Yoke

Deze cursus wordt alleen bedrijfsintern georganiseerd.

Rekenvaardigheden voor technici

2 november 2022 2 bijeenkomsten

Statistische Procesbeheersing (SPC)

14 november 2022 4 bijeenkomsten

Value stream mapping

Deze cursus wordt alleen bedrijfsintern georganiseerd.

Blijf op de hoogte van onze activiteiten op het gebied van Lean Six Sigma en procesverbetering

Blogs en Nieuws